Dades de contacte

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics Universitat d'Alacant E-03071 Alacant
Adreça electrònica: mespla@dlsi.ua.es

Publicacions

Programari

Enlaços

Universitat d'Alacant

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Projecte Apertium

Associació Europea per a la Traducció Automàtica

ProgramariGamblr-CAT: Programa per a l'estimació de la qualitat per a eines de traucció assistida per ordinador basada en memòries de traducció. Aquest programa permet obtenir estimacions de la qualitat binàries a nivell de paraula per a suggeriments de traducció proporcionats per memòries de traducció fent servir alineaments de paraules o fonts d'informació bilingüe extenres.

Gamblr-MT: Programa per a l'estimació de la qualitat per a traducció automàtica. Es tracta d'una col·lecció de scripts que permet obtenir uan col·lecció de característiques per a l'estimació de la qualitat de la traducció fent servir fonts d'informació bilingüe externes.

Bitextor: Programari per a la creació de corpus paral·lels a partir de llocs web multilíngües. Aquesta eina pot crear un corpus paral·lel a partir d'un lloc multilíngüe fent servir només un lexicó bilingüe.

OmegaT-SessionLog: Complement per a enregistrar les accions que un traductor professional duu a terme quan fa servir l'eina de traducció assistida per ordinador basada en memòries de traducció OmegaT. Aquest complement crea un registre de la sessió en XML que conté totes les accions realitzades pel traductor durant el procés de traducció.

OmegaT-Marker-Plugin: Complement per a l'eina de traducció assistida per ordinador basada en memòries de traducció OmegaT que implementa un mètode heurístic per a l'estimació de la qualitat a nivell de paraules. Aquest complement permet aplicar alguns dels mètodes implementats en Gamblr-CAT per a l'estimació de la qualitat de la traducció en memòries de traducció.

Flyligner: Eina per a l'alineament de paraules basada en fonts d'informació bilingüe externes.