Lloret Pastor, Elena

Lloret Pastor, Elena

Lloret Pastor, Elena

Fotografia de Lloret Pastor, Elena
  • Catedràtica d'Universitat
Correu electrònic: elloret[*]dlsi.ua.es
Telèfon: (+34) 965903400 ext. 2448
Currículum breu
Docència 2023-24:
Horari de tutories:
  • dimecres: 10.00-13.00
La reserva d'hora de tutories ara es fa per UACloud.

Despatx: MOD1-21P1 *
Codi SIGUA: 0039P1024
Edifici: Escola Politècnica Superior - IV, 1a planta
Plànol