ATENCIÓ: Aquest text ha estat convertit automàticament i pot contenir algunes errades de format.

. next up previous contents
Next: Ara, d'Autotrad Up: Experiències de TA espanyol-català Previous: Experiències de TA espanyol-català   Índex

SALT, de la Generalitat Valenciana

El programa SALT (versió actual, 2.0) porta el nom del Servei d'Assessorament Lingüístic i Traducció de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana; es tracta d'un programa per al sistema operatiu Windows que ha desenvolupat un equip de programadors dirigit per Rafael Pinter sota la direcció lingüística de Josep Lacreu, que va ser responsable d'aquest servei fins fa poc. Inicialment, la disponibilitat del programa va ser més aviat reduïda; actualment es pot descarregar gratuïtament de diversos servidors d'Internet (per exemple, http://www.cult.gva.es/dgoiepl/salt/salt_programes_salt2.htmo www.softcatala.org) i també el distribueixen els serveis de normalització lingüística d'algunes universitats. SALT tradueix textos (ANSI, RTF o documents de Microsoft Word) en espanyol a la variant valenciana del català --l'estàndard lingüístic dels textos meta es pot regular usant un menú molt senzill-- o corregeix una bona part de les errades típiques dels textos valencians. El programa pot ser interactiu i preguntar (al final de la traducció o durant el procés) a la persona usuària com ha de resoldre algunes ambigüitats, i dialoga sempre en català; a més, l'usuari pot seguir visualment el procés de traducció (mot a mot amb modificacions locals) en dues passades. Els resultats són molt interessants. El programa està bàsicament concebut com una ajuda a les persones que volen començar a generar documents en valencià (entre altres eines, inclou una completíssima guia interactiva de gramàtica i estil).

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha declarat oficials ``els continguts'' del programa SALT 2 (acord de 20 de maig del 2002).


next up previous contents
Next: Ara, d'Autotrad Up: Experiències de TA espanyol-català Previous: Experiències de TA espanyol-català   Índex
Mikel Forcada 2003-12-12