next up previous contents index
Next: Contents   Contents   Index

Neural Networks: Automata and Formal Models of Computation

Mikel L. Forcada
Universitat d'Alacant,
Dept. Llenguatges i Sistemes Informàtics,
E-03071 Alacant (Spain).

Debian User 2002-01-21