Universitat d'Alacant _ EPSA
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Principal » Documents públics » Memòria administrativa DLSI 2009

Memòria administrativa DLSI 2009


Aquesta memòria resumeix les activitats administratives realitzades pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics l'any 2009.

Índex general

Equip directiu

» Fins el 9 de març:
Director: José Manuel Iñesta Quereda
Subdirector: Patricio Martínez Barco
Secretari: Juan Antonio Pérez Ortiz

» Des del 10 de març:
Director: Patricio Martínez Barco
Subdirectora: María Luisa Micó Andrés
Secretari: Jesús Peral Cortés

Plantilla

A la fi de desembre de 2009, la plantilla del DLSI està formada per

5 Catedràtics d'universitat
19 Titulars d'universitat
8 Titulars d'escola universitària
22 Professors associats
4 Professors contractats doctors
2 Professors col·laboradors
1 Ajudant doctor
2 Ajudants
6 Col·laboradors honorífics
1 Investigador PDI
7 Investigadors en Formació
4 Administratius
2 Tècnics informàtics
10 Tècnics d'Investigació
17 Becaris d'Investigació
17 Investigadors Externs

Aquesta és la llista de persones que han format part de la plantilla del Departament en algún moment de l'any 2009:

Personal docent i investigador

Catedràtics d'universitat

Rafael C. Carrasco Jiménez
Mikel L. Forcada Zubizarreta
José Manuel Iñesta Quereda
Jose Oncina Carratalá
Manuel Palomar Sanz

Titulars d'universitat

Cristina Cachero Castro
Jorge Calera Rubio
Antonio Ferrández Rodríguez
Jaime Gómez Ortega 
Fernando Llopis Pascual
Sergio Luján Mora
Patricio Martínez Barco
María Luisa Micó Andrés 
Juan Andrés Montoyo Guijarro
María Paloma Moreda Pozo
Francisco Moreno Seco
Rafael Muñoz Guillena 
Jesús Peral Cortés
Juan Antonio Pérez Ortiz
Juan Ramón Rico Juan
Maximiliano Saiz Noeda
Armando Suárez Cueto
Juan Carlos Trujillo Mondéjar
José Luis Vicedo González

Titulars d'escola universitària

Antonio Corbí Bellot 
Alicia Garrido Alenda
Eva Gómez Ballester
Manuel Marco Such 
Pedro Pastor Seva 
Pedro Agustín Pernías Peco
Rafael Romero Jaén 
Jose Luis Verdú Mas 

Professors associats

Antonia Aguilar Antón
Gonzalo Alcalá Aparicio 
Jaume Aragonés Ferrero 
Miguel Angel Baeza Ripoll
Raül Canals Marote
José Clavel Cerro
Francisco José Espuig Mora 
Ángel Rafael Lloret Rivera
Pilar López Sanjuán 
Carlos Martínez-Larraz Prats
Iván Mingot Latorre 
Santiago Moya Alia
Fernando Ortuño Ortín 
Ernesto Pérez López 
Luisa Quereda García 
Antonio Requena Jiménez
David Rizo Valero
Ramón Rubio Serna
Mª Angeles Ruiz Piña
Jose Luis Sánchez Navarro 
Susana Soler Miró
Ma. Ángeles Valdés Muñoz 

Professors contractats doctors

Irene Garrigós Fernández
Santiago Meliá Beigbeder
Francisco de Borja Navarro Colorado
Estela Saquete Boró

Professors col·laboradors

Antonio Jorge Pertusa Ibáñez
Pedro Ponce de León Amador

Ajudants doctors

Rafael Muñoz Terol

Ajudants

Felipe Sánchez Martínez
David Tomás Díaz

Col·laboradors honorífics

Alberto Puerta Sales
Carlos Pérez Sancho
Javier Fernández Martínez
Sergio Fernández Escámez
Sonia Vázquez Pérez

Investigador PDI

Oscar Ferrández Escámez

Personal investigador en formació

Jorge Cruañes Vilas
Jesús María Hermida Carbonell
Elena Lloret Pastor
José Norberto Mazón López
Jesús Pardillo Vela
María Pardiño Juan (baixa el 29/09/2009)
Marcel Puchol Blasco

Becaris d'investigació

Vicente José Aguilar Roselló
Carlos Anguiz Miro
Luca Cardone
Jorge De la Rosa Giner
Hector Llorens Martínez
Mª Dolores López Tebar
Alejandro Maldonado Fuentes
Andrés Martínez Parra
Sergio Martiño Lario
Lilia Esther Muñoz Arracena
Alvaro Pérez De Pieri
José Pérez Martínez
Héctor José Rico García
Julio Enrique Santana Lora
Miquel Simón Martínez
Felipe José Selles Tur
Francis Morton Tyers

Investigadors externs

José Alfonso Aguilar (estudiant de doctorat)
Ester Boldrini (tesi)
Helena Burruelo (pràctiques d'empresa)
Andrea Carmé
Javier Fernández Martínez (Taller Digital)
Paul Hernández Moreno
Tomás Lidy
Tamara Martín (Universitat Santiago de Cuba)
José Javier Martínez
Yulkeidi Martínez (Projecte Habana)
Rudolf Mayer (Lab. de gravació)
Juan Luis Palomar Sanz
Esteban Robles Luna
Felipe Sellés (Pràctiques d'empresa)
Raisa Socorro (Projecte Habana)
José Javier Valero Más (Projecte Final de Carrera)
Yosranys (Fundació Carolina)

Personal d'administració i serveis

Administratius

Eva María Cantos Millán (fins el 14 de setembre)
Nieves Chacón Cerdán (des del 15 de setembre)
Vicente Ferri Coballes
Diego Ibáñez Agulló
María Llorca Picó (des del 15 de setembre)

Tècnics informàtics

Miguel Ángel Baeza Ripoll
Miguel Ángel Varó Giner

Tècnics d'investigació

Miguel Esplá Gomis
Antonio Javier Gallego Sánchez
José Manuel Gómez Soriano
Xavier Ivars Ribes
Ruben Izquierdo Beviá
Sergio Navarro González
José Francisco Navarro Martínez
Tomás Pérez García
Victor Manuel Sánchez Cartagena
Miquel Simón Martínez

Informe de gestió

Pressupostos del departament

L'execució del pressupost (en euros) va ser:

DESPESES INGRESSOS
Material fungible: 14.387,80 Ordinari (cap.II+cap.VI) (50.803,18+64.243,97): 115.047,15
Material inventariable: 11.403,67 Romanents 2008: 327.967,39
Fotocòpies: 1.568,56 Retencions a Projectes: 34.335,37
Enquadernació de tesis: 3.691,90 Ajudes UA (xarxes docents, docència en valencià, etc.) 8.207,90
Telèfon: 14.290,10 Subvenció UA al doctorat de qualitat 14.955,00
Altres: 4.904,56
Fons bibliogràfics: 15,50
Conferències: 3.500,00
Actuacions en noves instal·lacions del Departament: 0,00
Imprevistos: 228,97
Professors externs del doctorat: 2.580,86
Ajustos (pèrdues cap. II, pendents de 2008, compensables en 2009): 8,199,35
Despeses d'Ajudes UA: 6.651,32
Ajuda DLSI per a beques de doctorat 4.359,07    
Ajuda DLSI a professors externs del doctorat 2.690,88    
Ajuda DLSI impartició del doctorat a l'estranger 24.419,89    
Ajuda DLSI per a la publicació científica 59.029,42    
Ajuda DLSI per al Doctorat Europeu 3.000,00    
Ajuda DLSI a l'organització de congressos 1.305,47    
Ajuda DLSI a projectes docents 0,00    
Ajuda DLSI a grups d'investigació 104.633,23    
Total: 268.259,69
Total: 500.512,81

Per tant, el romanent a la fi de 2009 va ser de 232.253,69 euros.

Foment de la investigació

Durant l'any 2009 es van donar ajudes per al finançament parcial de la presentació de ponències i treballs en congressos amb la finalitat de millorar la formació dels nous investigadors i potenciar el currículum investigador dels membres del departament. Amb aquesta intenció es van donar també ajudes per a l'organització de congressos i ajudes als Ajudants per a estades d'investigació vàlides per a l'obtenció del doctorat europeu. Finalment, es va establir un sistema d'ajudes als diferents grups d'investigació del departament i als projectes del pla nacional I+D+i, així com ajudes per als professors que tenen docència en el programa de doctorat del departament en l'estranger i per a alumnes estrangers que cursen el doctorat a la Universitat d'Alacant.

 

Última actualización: 19.07.2017
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos | Universidad de Alicante | Apartado de Correos 99 | E-03080 Alicante
Teléfono: 965 90 37 72 | Fax: 965 90 93 26 | secretaria en dlsi.ua.es
DLSI 2006 - wwwadm en dlsi.ua.es
Cumple con las especificaciones XHTML 1.0, CSS2, RSS 2.0.