Universitat d'Alacant _ EPSA
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Principal » Documents públics » Memòria administrativa DLSI 2008

Memòria administrativa DLSI 2008


Aquesta memòria resumex les activitats administratives realitzades pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics l'any 2008.

Índex general

Equip directiu

Director: José Manuel Iñesta Quereda
Subdirector: Patricio Martínez Barco
Secretari: Juan Antonio Pérez Ortiz

Plantilla

A la fi de desembre de 2008, la plantilla del DLSI està formada per

5 Catedràtics d'universitat
15 Titulars d'universitat
11 Titulars d'escola universitària
1 Professora contractada doctora
5 Professors col·laboradors
22 Professors associats
5 Ajudants
3 Personal investigador en formació
3 Becaris d'investigació
3 Administratius
2 Tècnics informàtics
12 Tècnics d'investigació

Aquesta és la llista de persones que han format part de la plantilla del Departament en algún moment de l'any 2008:

Personal docent i investigador

Catedràtics d'universitat

Rafael C. Carrasco Jiménez
Mikel L. Forcada Zubizarreta
José Manuel Iñesta Quereda
Jose Oncina Carratalá
Manuel Palomar Sanz

Titulars d'universitat

Jorge Calera Rubio
Antonio Ferrández Rodríguez
Jaime Gómez Ortega 
Fernando Llopis Pascual
Patricio Martínez Barco
María Luisa Micó Andrés 
Juan Andrés Montoyo Guijarro
Francisco Moreno Seco
Rafael Muñoz Guillena 
Jesús Peral Cortés
Juan Antonio Pérez Ortiz
Juan Ramón Rico Juan
Maximiliano Saiz Noeda
Armando Suárez Cueto
Juan Carlos Trujillo Mondéjar
José Luis Vicedo González

Titulars d'escola universitària

Cristina Cachero Castro
Antonio Corbí Bellot 
Alicia Garrido Alenda
Eva Gómez Ballester
Sergio Lujan Mora
Manuel Marco Such 
María Paloma Moreda Pozo
Pedro Pastor Seva 
Pedro Agustín Pernías Peco
Rafael Romero Jaén 
Jose Luis Verdú Mas 

Professora contractada doctora

Estela Saquete Boró

Professors col·laboradors

Irene Garrigós Fernández
Santiago Meliá Beigbeder
Francisco de Borja Navarro Colorado
Antonio Jorge Pertusa Ibáñez
Pedro Ponce de León Amador

Professors associats

Antonia Aguilar Antón
Gonzalo Alcalá Aparicio 
Jaume Aragonés Ferrero 
Miguel Angel Baeza Ripoll
Raül Canals Marote
José Clavel Cerro
Francisco José Espuig Mora 
Ángel Rafael Lloret Rivera
Pilar López Sanjuán 
Carlos Martínez-Larraz Prats
Iván Mingot Latorre 
Santiago Moya Alia
Fernando Ortuño Ortín 
Ernesto Pérez López 
Luisa Quereda García 
Antonio Requena Jiménez
David Rizo Valero
Ramón Rubio Serna
Mª Angeles Ruiz Piña
Jose Luis Sánchez Navarro 
Susana Soler Miró
Ma. Ángeles Valdés Muñoz 

Ajudants

Rafael Muñoz Terol
Carlos Pérez Sancho
Felipe Sánchez Martínez
David Tomás Díaz
Sonia Vázquez Pérez

Personal investigador en formació

Zornitsa Petrova Kozareva
José Norberto Mazón López
Marcel Puchol Blasco

Becaris d'investigació

Jesús María Hermida Carbonell
Jesús Pardillo Vela
María Pardiño Juan

Becaris d'investigació

Personal d'administració i serveis

Administratius

Eva María Cantos Millán
Vicente Ferri Coballes
Diego Ibáñez Agulló

Tècnics informàtics

Miguel Ángel Baeza Ripoll
Miguel Ángel Varó Giner

Tècnics d'investigació

José Franciso Bernabeu Briones
Óscar Ferrández Escámez
Sergio Fernández Escámez
Antonio Gallego Sánchez
José Manuel Gómez Soriano
Irene Huertas Gassó
Xavier Ivars Ribes
Rubén Izquierdo Beviá
Sergio Navarro González
José Francisco Navarro Martínez
Tomás Pérez García
José María Tolosa Plá

Informe de gestió

Pressupostos del departament

L'execució del pressupost (en euros) va ser:

DESPESES INGRESSOS
Material fungible: 9.841,75 Ordinari (cap.II+cap.VI) (64.560,55+87.378,55): 150.939,10
Material inventariable: 12.435,25 Romanents 2007: 271.440,83
Fotocòpies: 2.280,39 Retencions a Projectes: 48.041,34
Enquadernació de tesis: 1.596,88 Ajudes UA (xarxes docents, docència en valencià, etc.) 4.958,75
Telèfon: 11.802,06 Subvenció UA al doctorat de qualitat 12.161,00
Altres: 5.752,98
Fons bibliogràfics: 83,56
Conferències: 1.500,00
Actuacions en noves instal·lacions del departament: 6.988,20
Imprevistos: 385,52
Ajustos pèrdues cap.II: 380,48
Despeses d'ajudes UA: 9.236,41
Ajuda DLSI per a beques de doctorat 13.879,61    
Ajuda DLSI a professors externs del doctorat 2.580,86    
Ajuda DLSI impartició del doctorat a l'estranger 15.033,00    
Ajuda DLSI per a la publicació científica 47.628,24    
Ajuda DLSI per al Doctorat Europeu 3.500,00    
Ajuda DLSI a organització de congressos 0,00    
Ajuda DLSI a projectes docents 0,00    
Ajuda DLSI a grups d'investigació 38.684,37    
Total: 183.589,56
Total: 487.541,02

Per tant, el romanent a la fi de 2008 va ser de 303.951,46 euros.

Foment de la investigació

Durant l'any 2008 es van donar ajudes per al finançament parcial de la presentació de ponències i treballs en congressos amb la finalitat de millorar la formació dels nous investigadors i potenciar el currículum investigador dels membres del departament. Amb aquesta intenció es van donar també ajudes per a l'organització de congressos i ajudes als Ajudants per a estades d'investigació vàlides per a l'obtenció del doctorat europeu. Finalment, es va establir un sistema d'ajudes als diferents grups d'investigació del departament i als projectes del pla nacional I+D+i, així com ajudes per als professors que tenen docència en el programa de doctorat del departament en l'estranger i per a alumnes estrangers que cursen el doctorat a la Universitat d'Alacant.

 

Última actualización: 19.07.2017
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos | Universidad de Alicante | Apartado de Correos 99 | E-03080 Alicante
Teléfono: 965 90 37 72 | Fax: 965 90 93 26 | secretaria en dlsi.ua.es
DLSI 2006 - wwwadm en dlsi.ua.es
Cumple con las especificaciones XHTML 1.0, CSS2, RSS 2.0.