Universitat d'Alacant _ EPSA
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Principal » Documents públics » Memòria administrativa DLSI 2007

Memòria administrativa DLSI 2007


Aquesta memòria resumeix les activitats administratives realitzades pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics l'any 2007.

Índex general

Equip directiu

Director: José Manuel Iñesta Quereda
Subdirector: Patricio Martínez Barco
Secretari: Juan Antonio Pérez Ortiz

Plantilla

A la fi de desembre de 2007, la plantilla del DLSI està formada per

5 Catedràtics d'universitat
9 Titulars d'universitat
18 Titulars d'escola universitària
22 Associats
1 Contractada doctora
5 Col·laboradors
5 Ajudants
3 Administratius
2 Tècnics informàtics
26 Tècnics d'investigació PAS
Becaris d'investigació

Aquesta és la llista de persones que han format part de la plantilla del Departament en algún moment de l'any 2007:

Personal docent i investigador

Catedràtics d'universitat

Rafael C. Carrasco Jiménez
Mikel L. Forcada Zubizarreta
José Manuel Iñesta Quereda
Jose Oncina Carratalá
Manuel Palomar Sanz

Titulars d'universitat

Jorge Calera Rubio
Antonio Ferrández Rodríguez
Jaime Gómez Ortega 
Patricio Martínez Barco
María Luisa Micó Andrés 
Rafael Muñoz Guillena 
Jesús Peral Cortés
Juan Ramón Rico Juan
Juan Carlos Trujillo Mondéjar

Titulars d'escola universitària

Cristina Cachero Castro
Antonio Corbí Bellot 
Alicia Garrido Alenda
Eva Gómez Ballester
Fernando Llopis Pascual 
Sergio Lujan Mora
Manuel Marco Such 
Juan Andrés Montoyo Guijarro 
María Paloma Moreda Pozo
Francisco Moreno Seco 
Pedro Pastor Seva 
Juan Antonio Pérez Ortiz
Pedro Agustín Pernías Peco
Rafael Romero Jaén 
Maximiliano Saiz Noeda 
Armando Suárez Cueto 
Jose Luis Verdú Mas 
Jose Luis Vicedo González

Professors associats

Antonia Aguilar Antón
Gonzalo Alcalá Aparicio 
Jaume Aragonés Ferrero 
Miguel Angel Baeza Ripoll
Raül Canals Marote
José Clavel Cerro
Francisco José Espuig Mora 
Ángel Rafael Lloret Rivera
Pilar López Sanjuán 
Carlos Martínez-Larraz Prats
Iván Mingot Latorre 
Santiago Moya Alia
Fernando Ortuño Ortín 
Ernesto Pérez López 
Luisa Quereda García 
Antonio Requena Jiménez
David Rizo Valero
Ramón Rubio Serna
Mª Angeles Ruiz Piña
Jose Luis Sánchez Navarro 
Susana Soler Miró
Ma. Ángeles Valdés Muñoz 

Professors contractats doctors

Estela Saquete Boró

Professors col·laboradors

Irene Garrigós Fernández
Santiago Meliá Beigbeder
Francisco de Borja Navarro Colorado
Antonio Jorge Pertusa Ibáñez
Pedro J. Ponce de León Amador

Ajudants

Rafael Muñoz Terol
Carlos Pérez Sancho
Felipe Sánchez Martínez
David Tomás Díaz
Sonia Vázquez Pérez

Personal investigador en formació

Zornitsa Petrova Kozareva
José Norberto Mazón López
Jesús Pardillo Vela

Tècnics d'investigació PAS

Jaime Alonso Ripoll
Enrique Benimeli Bofarull
Vicente Berenguer Miralles
Julia María Bernal Ferriz
Óscar Ferrández Escámez
Sergio Ferrández Escámez
Juan Carlos García Candela
Mireia Ginestí Rosell
José Manuel Gómez Soriano
Héctor Gomis Hidalgo
Luis Fernando Gomis Pastor
Emma Guijarro Hortelano
Jesús M. Hermida Carbonell
Xavier Ivars Ribes
Rubén Izquierdo Beviá
Leticia Medina Fernández
Sergio Navarro González
José Francisco Navarro Martínez
Elisa Noguera Robles
María Pardiño Juan
Yolanda Parra Montolio
Raquel Pérez Barroso
Tomás Pérez García
Felipe Sánchez Martínez
Ester Serna Berna
Alejandro Tavera Cano

Becaris d'investigació

Personal d'administració i serveis

Administratius

Eva María Cantos Millán
Beatriz Soriano González (fins el 13 de febrer)
Vicente Ferri Coballes
Diego Ibáñez Agulló
José Ramón Lillo Beviá (fins el 16 de setembre)

Tècnics informàtics

Miguel Ángel Baeza Ripoll
Miguel Ángel Varó Giner

Informe de gestió

Pressupostos del departament

L'execució del pressupost (en euros) va ser:

DESPESES INGRESSOS
Material fungible: 20.431,31 Ordinari (cap.II+cap.VI) (69733,01+87792,47): 157.525,48
Material inventariable: 12.343,18 Taxes doctorat: 14.690,77
Fotocòpies: 4.156,46 Retencions a projectes: 43.423,64
Telèfon: 9.810,32 Ajudes UA (xarxes docents, docència en valencià, etc.) 9.442,50
Altres: 3.582,49 Subvenció UA al doctorat de qualitat 9.294,00
Fons bibliogràfics: 31,00 Romanent del 2006 290.027,47
Conferències: 2.400,00
Actuacions en noves instal·lacions del Departament: 30.631,82
Imprevistos: 1.106,51
Ajustos pèrdues cap. II: 10,28
Ajustos (compensable al 2008): 322,49
Despeses d'ajudes UA: 3.792,10
Ajuda DLSI per a beques de doctorat 18.760,30    
Ajuda DLSI a professors externs del doctorat 5.067,18    
Ajuda DLSI impartició del doctorat a l'estranger 19.924,50    
Ajuda DLSI per a la publicació científica 40.995,40    
Ajuda DLSI per al doctorat europeu 4.183,00    
Ajuda DLSI a l'organització de congressos 268,19    
Ajuda DLSI a projectes docents 0,00    
Ajuda DLSI a grups d'investigació 58.989,09    
Total: 236.805,62
Total: 507.625,59

Per tant, el romanent a la fi de 2007 era de 270.819,19 euros.

Foment de la investigació

Durant l'any 2007 es van donar ajudes per al finançament parcial de la presentació de ponències i treballs en congressos amb la finalitat de millorar la formació dels nous investigadors i potenciar el currículum investigador dels membres del departament. Amb aquesta intenció es van donar també ajudes per a l'organització de congressos i ajudes als Ajudants per a estades d'investigació vàlides per a l'obtenció del doctorat europeu. Finalment, es va establir un sistema d'ajudes als diferents grups d'investigació del departament i als projectes del pla nacional I+D+i, així com ajudes per als professors que tenen docència en el programa de doctorat del departament en l'estranger i per a alumnes estrangers que cursen el doctorat a la Universitat d'Alacant.

 

Última actualització: 19.07.2017
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics | Universitat d'Alacant | Apartat de Correus 99 | E-03080 Alacant
Telèfon: 965 90 37 72 | Fax: 965 90 93 26 | secretaria en dlsi.ua.es
DLSI 2006 - wwwadm en dlsi.ua.es
Compleix les especificacions XHTML 1.0, CSS2, RSS 2.0.