Universitat d'Alacant _ EPSA
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Principal » Documentos públicos » Memòria administrativa DLSI 2006

Memòria administrativa DLSI 2006


Aquesta memòria resumeix les activitats administratives realitzades pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics l'any 2006.

Índex general

Equip directiu

Director: José Manuel Iñesta Quereda
Subdirector: Patricio Martínez Barco
Secretari: Juan Antonio Pérez Ortiz

Plantilla

A final de desembre de 2006, la plantilla del DLSI està formada per 4 professors col·laboradors, 6 ajudants, 22 professors associats i 32 professors a temps complet, 1 gestor cap, 4 gestors i 2 tècnics de laboratori.

Aquesta és la llista de persones que han format part de la plantilla del Departament en algun moment de l'any 2006:

Personal docent i investigador

Catedràtics d'universitat

Rafael C. Carrasco Jiménez
Mikel L. Forcada Zubizarreta
José Manuel Iñesta Quereda
Jose Oncina Carratalá
Manuel Palomar Sanz

Titulars d'universitat

Jorge Calera Rubio
Antonio Ferrández Rodríguez
Jaime Gómez Ortega 
Patricio Martínez Barco
María Luisa Micó Andrés 
Rafael Muñoz Guillena 
Jesús Peral Cortés
Juan Ramón Rico Juan
Juan Carlos Trujillo Mondéjar

Titulars d'escola universitària

Cristina Cachero Castro
Antonio Corbí Bellot 
Alicia Garrido Alenda
Eva Gómez Ballester
Sergio Lujan Mora
Fernando Llopis Pascual 
Manuel Marco Such 
Juan Andrés Montoyo Guijarro 
Paloma Moreda Pozo
Francisco Moreno Seco 
Pedro Pastor Seva 
Juan Antonio Pérez Ortiz
Pedro Pernías Peco
Rafael Romero Jaén 
Maximiliano Saiz Noeda 
Armando Suárez Cueto 
Jose Luis Verdú Mas 
Jose Luis Vicedo González

Professors associats

Aguilar Antón, Antonia
Gonzalo Alcalá Aparicio 
Jaume Aragonés Ferrero 
Miguel Angel Baeza Ripoll
CRaül anals Marote
José Clavel Cerro
Francisco José Espuig Mora 
Pilar López Sanjuán 
Ángel Lloret Ribera
Carlos Martínez-Larraz Prats
Ivan Mingot Latorre 
Santiago Moya Alia
Fernando Ortuño Ortín 
Ernesto Pérez López 
Luisa Quereda García 
Antonio Requena Jiménez
David Rizo Valero
Ramón Rubio Serna
Mª Angeles Ruiz Piña
Jose Luis Sánchez Navarro 
Susana Soler Miró
Ma. Ángeles Valdés Muñoz 

Professors col·laboradors

Santiago Meliá Beigbeder
Francisco de Borja Navarro Colorado
Pedro J. Ponce de León Amador
Estela Saquete Boró

Ajudants

Irene Garrigós Fernández
Rafael Muñoz Terol
Carlos Pérez Sancho
Antonio Pertusa Ibáñez
David Tomás Díaz
Sonia Vázquez Pérez

Becaris d'investigació

Enrique Benimeli Bofarull
Óscar Ferrández Escámez
Rubén Izquierdo Beviá
Zornitsa Petrova Kozareva
Jose Norberto Mazón López
Marcel Puchol Blasco
Jesús Pardillo Vela
Felipe Sánchez Martínez

Becaris de cooperació internacional

Octavio Glorio Peruso
Sandra Roger Calzetti
Yenory Rojas Hernández

Contractes d'investigació de convocatòria pública

Lucio Aragón González
Carme Armentano Oller
Juan David Córcoles Peña
Sergio Ferrández Escámez
Mireia Ginestí Rosell
Sergio Gisbert Ribes
Manuela Gomis Valero
Eduardo José Guardiola Serrano
Francisco Heras Carlos
David Llorente Cortes
Rubén Leal Mirete
Raquel Marcos Maciá
María del Mar Martínez Carrascosa
Joaquín Martínez Pérez
Marco Antonio Montava Belda
Lorenza Moreno Monteagudo
Daniel Morón Martín
Jose Francisco Navarro Martínez
Elisa Noguera Robles
Sergio Ortiz Rojas
Maria Pilar Paricio Rodríguez
Gema Ramírez Sánchez
Miguel Sánchez Molina
Miguel Ángel Sánchez Orts
Enrique Sánchez Villamil
Susana Santos Antón
Antonio Toral Ruiz
Francisco Javier Tormo Sellés

Personal d'administració i serveis

Jose Ramón Lillo Beviá (Gestor cap) 
Vicente Ferri Coballes (Gestor)
Miguel Ángel Baeza Ripoll (Tècnic mitjà de laboratori) 
Miguel Ángel Varó Giner (Tècnic superior de laboratori) 

María Teresa García Melero (Gestora) (Eventual)
María Rico Sesé (Gestora) (Eventual)
Beatriz Soriano González (Gestora) (Eventual)

Informe de gestión

Pressupostos del departament

L'execució del pressupost (en euros) va ser:

DESPESES INGRESSOS
Material fungible: 13.385,48 Ordinari: 146.515,54
Material inventariable: 10.681,67 Taxes doctorat: 15.251,94
Fotocòpies: 2.805,46 Romanent 2005: 258.716,49
Telèfon: 9.449,12 Retencións a projectes:
36.312,99
Altres: 11.462,80 Ajudes de la UA (Xarxes docents, ús Campus Virtual, docència en valencià, etc.) 20.281,50
Conferències: 2.105,40 Subvenció UA al doctorat qualitat:
9.092,00
Actuacions en noves instal·lacions del departament: 21.717,56 Reajustament de romanents de 2005: 16.655,25
Professors externs de doctorat: 5.960,48    
Impartició del doctorat en l'estranger: 14.215,27    
Imprevists: 1.114,00
 
Beques per a alumnes del doctorat: 7.948,58    
Ajuda per a la publicació científica: 55.846,53    
Ajuda per a l'organització de congressos: 2.050,77    
Ajuda a grups d'investigació: 24.279,95    
Despeses de les ajudes de la UA: 11.991,95    
Ajuda a projectes CICYT i PROFIT 20.3831,18    
Total: 215.846,20
Total: 502.825,71

Per tant, el romanent a final de 2006 va ser de 286.979,51 euros.

Foment de la investigació

Durant l'any 2006 es van donar ajudes per al finançament parcial de la presentació de ponències i treballs en congressos amb la finalitat de millorar la formació dels nous investigadors i potenciar el currículum investigador dels membres del departament. Amb aquesta intenció es van donar també ajudes per a l'organització de congressos i ajudes als Ajudants per a estades d'investigació vàlides per a l'obtenció del doctorat europeu. Finalment, es va establir un sistema d'ajudes als diferents grups d'investigació del departament i als projectes del pla nacional I+D+i, així com ajudes per als professors que tenen docència en el programa de doctorat del departament en l'estranger i per a alumnes estrangers que cursen el doctorat a la Universitat d'Alacant.

 

Última actualización: 19.07.2017
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos | Universidad de Alicante | Apartado de Correos 99 | E-03080 Alicante
Teléfono: 965 90 37 72 | Fax: 965 90 93 26 | secretaria en dlsi.ua.es
DLSI 2006 - wwwadm en dlsi.ua.es
Cumple con las especificaciones XHTML 1.0, CSS2, RSS 2.0.