Universitat d'Alacant _ EPSA
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Principal » Documents públics » Memòria administrativa 2003

Memòria administrativa 2003


Aquesta memòria resumeix les activitats administratives realitzades pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics l'any 2003.

Índex general

Equip directiu

Director: Manuel Palomar Sanz.
Subdirector: José Manuel Iñesta Quereda.
Secretari: Patricio Martínez Barco

Plantilla

A final de desembre de 2003, la plantilla del DLSI està formada per 6 ajudants, 23 professors associats i 32 professors a temps complet, un gestor cap, un gestor i dos tècnics de laboratori.

Personal docent i investigador

Catedràtics d'universitat

Jose Oncina Carratalá  
Rafael C. Carrasco Jiménez
Mikel L. Forcada Zubizarreta
José Manuel Iñesta Quereda
Manuel Palomar Sanz

Titulars d'universitat

Jorge Calera Rubio
Antonio Ferrández Rodríguez
Jaime Gómez Ortega 
Patricio Martínez Barco
María Luisa Micó Andrés 
Rafael Muñoz Guillena 
Jesús Peral Cortés
Juan Ramón Rico Juan
Juan Carlos Trujillo Mondéjar

Titulars d'escola universitaria

Cristina Cachero Castro
Antonio Corbí Bellot 
Alicia Garrido Alenda
Eva Gómez Ballester
Sergio Lujan Mora
Fernando Llopis Pascual 
Manuel Marco Such 
Juan Andrés Montoyo Guijarro 
Paloma Moreda Pozo
Francisco Moreno Seco 
Pedro Pastor Seva 
Juan Antonio Pérez Ortiz
Pedro Pernías Peco
Rafael Romero Jaén 
Maximiliano Saiz Noeda 
Armando Suárez Cueto 
Jose Luis Verdú Mas 
Jose Luis Vicedo González

Profesors associats

Gonzalo Alcalá Aparicio 
Jaume Aragonés Ferrero 
Miguel Angel Baeza Ripoll
Alejandro Bia Platas
José Clavel Cerro
Francisco José Espuig Mora 
David Jordá Sempere 
María Pilar López Malo 
Pilar López Sanjuán 
Ángel Lloret Ribera
Enrique Medina Montenegro
Iván Mingot Latorre 
Santiago Moya Alia
Fernando Ortuño Ortín 
Ernesto Pérez López 
Luisa Quereda García 
Antonio Requena Jiménez
David Rizo Valero
Ramón Rubio Serna
Mª Angeles Ruiz Piña
Jose Luis Sánchez Navarro 
Susana Soler Miró
Ma. Ángeles Valdés Muñoz 

Ajudants

Irene Garrigós Fernández
Santiago Meliá Beigbeder
Francisco de Borja Navarro Colorado
Antonio Pertusa Ibáñez
Pedro Ponce de León Amador
Estela Saquete Boró

Becaris d'investigació

Carmen Arronis i Llopis
Oscar Antonio Asensi Manrique
David de Francisco Serralta
Patricia Gilabert Zarco
Luis Lucas Ibáñez
Rafael Muñoz Terol
Carlos Pérez Sancho
Felipe Sánchez Martínez
Susana Vicente Garrido

Becaris de cooperació internacional

Yenory Rojas Hernández

Contractes d'investigació de convocatòria pública

Pablo Auladell Pérez
Sergio Gisbert Ribes
Manuela Gomis Valero
David Llorente Cortes
María del Mar Martínez Carrascosa
Sergio Mestre Porcel
Daniel Morón Martín
Sergio Ortiz Rojas
Rafael Pardo Such
Maria Pilar Paricio Rodríguez
Jose Antonio Párraga Navarro
Carlos Pérez Sancho
Jose María Salinas Serrano
Iván San Martín Calera
Francisco Javier Tormo Sellés
Sonia Vázquez Pérez

Personal d'administració i serveis

Jose Ramón Lillo Beviá (Gestor cap) 
Vicente Ferri Coballes (Gestor)
Miguel Ángel Baeza Ripoll (Técnic de laboratori) 
Miguel Ángel Varó Giner (Técnic superior de laboratori) 

Informe de gestió

Pressupostos del departament

L'execució del pressupost (en euros) va ser:

DESPESES INGRESSOS
Material fungible: 9.192,12 Ordinari: 108.250,77
Material inventariable: 5.378,42
Doctorat: 8.284,35
Fotocòpies: 2.521,01
Romanent 2002: 59.483,85
Telèfon: 9.785,99
Romanent retenció projectes:
45.657,23
Ajuda a grups d'investigació: 4.013,96
Xarxes docents:
7.200,00
Ajuda a projectes CICyT 6.401,31 Ajuda doc. valencià 2.512,50
Ajuda assistència a congressos
26.882,85
Projecte Teddi 609,62
Adequació d'instal·lacions 7.911,82    
Altres: 3.872,78
 
Xarxes docents: 6.894,36    
Projecte Teddi: 203,52    
Firanet (jornades portes obertes) 3178,11    
Fons bibliogràfics 89,40    
Ajuda organització congressos 1.225,47    
       
Total: 87.551,12
Total: 231.998,32

Per tant, el romanent a final de 2003 va ser de 144.447,20 euros.

Foment de la investigació

Durant 2003 es van donar ajudes per al finançament parcial de la presentació de ponències i treballs en congressos amb la finalitat de millorar la formació dels nous investigadors i pontenciar el currículum investigador dels membres del departament.

 

Última actualització: 19.07.2017
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics | Universitat d'Alacant | Apartat de Correus 99 | E-03080 Alacant
Telèfon: 965 90 37 72 | Fax: 965 90 93 26 | secretaria en dlsi.ua.es
DLSI 2006 - wwwadm en dlsi.ua.es
Compleix les especificacions XHTML 1.0, CSS2, RSS 2.0.