DLSI Departament de
Llenguatges i Sistemes Informàtics
Universitat d'Alacant
Mem˛ria administrativa 2002 pÓgina principal
Aquesta memòria resumeix les activitats administratives realitzades pel departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics l'any 2002.

Índex general

Plantilla

A la fi de desembre de 2002, la plantilla del DLSI està formada per 2 ajudants, 22 professors associats i 32 professors a temps complet, un gestor cap, un gestor i dos tècnics de laboratori. 

Equip directiu

Director:
Manuel Palomar Sanz.
Subdirector:
José Manuel Iñesta Quereda.
Secretari:
Patricio Martínez Barco

Personal docent i investigador

Catedràtics d'universitat

Jose Oncina Carratalá  
Rafael C. Carrasco Jiménez
Mikel L. Forcada Zubizarreta
José Manuel Iñesta Quereda
Manuel Palomar Sanz

Titulars d'universitat

Jorge Calera Rubio
Antonio Ferrández Rodríguez
Jaime Gómez Ortega 
Patricio Martínez Barco
María Luisa Micó Andrés 
Rafael Muñoz Guillena 
Jesús Peral Cortés
Juan Carlos Trujillo Mondéjar

Titulars d'escola universitària

Cristina Cachero Castro
Antonio Corbí Bellot 
Alicia Garrido Alenda
Eva Gómez Ballester
Sergio Lujan Mora
Fernando Llopis Pascual 
Manuel Marco Such 
Juan Andrés Montoyo Guijarro 
Paloma Moreda Pozo
Francisco Moreno Seco 
Pedro Pastor Seva 
Juan Antonio Pérez Ortiz
Pedro Pernías Peco 
Juan Ramón Rico Juan 
Rafael Romero Jaén 
Maximiliano Saiz Noeda 
Armando Suárez Cueto 
Jose Luis Verdú Mas 
Jose Luis Vicedo González

Professors associats

Gonzalo Alcalá Aparicio 
Jaume Aragonés Ferrero 
Miguel Angel Baeza Ripoll
José Clavel Cerro
Francisco José Espuig Mora 
David Jordá Sempere 
María Pilar López Malo 
Pilar López Sanjuán 
Ángel Lloret Ribera
Enrique Medina Montenegro
Ivan Mingot Latorre 
Santiago Moya Alia
Fernando Ortuño Ortín 
Ernesto Pérez López 
Luisa Quereda García 
Antonio Requena Jiménez
Mª Angeles Ruiz Pi˝a
Susana Soler Miró
Jose Luis Sánchez Navarro 
MarÝa Ángeles Valdés Muñoz 

Ajudants

Estela Saquete Borˇ
Pedro Ponce de Leˇn

Becaris d'investigació

Oscar Asensi Manrique
David de Francisco Serralta
Irene Garrigós Fernández
Patricia Gilabert Zarco
Javier Herrero Vicente
Francisco de Borja Navarro Colorado
Antonio Pertusa Ibáñez
Francisco Ramos Sales
Susana Vicente Garrido

Contractes d'investigació de convocatòria pública

Sergio Ortiz Rojas
Antonio Párraga Navarro

Personal d'administració i serveis

Jose Ramón Lillo Bevià (Gestor cap) 
Vicente Ferri (Gestor)
Miguel Ángel Baeza Ripoll (Tècnic mitjÓ de laboratori) 
Miguel Ángel Varó Giner (Tècnic mitjÓ de laboratori) 

Informe de gestió

Pressupostos del departament

L'execució del pressupost (en euros) va ser: 
 
DESPESES INGRESSOS
Material fungible: 11.591,36. Ordinari: 91.077,51.
Material inventariable 17.425,76.
Doctorat: 6.498,97.
Fons bibliogràfics: 2.175,88. Romanent 2001: 59.351,11.
Fotocòpies: 3.300,68.
Romanent retenció projectes
23.516,06.
Telèfon: 8.900,65.
   
Ajuda a grups d'Investigació: 1.553,57.
   
Ajuda a projectes CICyT
8.477


Altres: 4.767,21.    
Ajuda assistència a congressos
30.025,67.


Adequació instal·lacions
11.724,28.


Total: 99.942,06.
Total: 180.443,65.

Per tant, el romanent a fi de 2002 va ser de 80.501,59 euros.

 

Foment de la investigació

S'ha prorrogat per un any el compromís de finançar, de forma parcial, la presentació de ponències i treballs en congressos amb la finalitat de millorar la formació dels nous investigadors i potenciar el currículum investigador del DLSI. 

Altres assumptes

 

Pàgina mantinguda pel DLSI 
Última actualització: 19/07/2017
Contacte:
wwwadm[en]dlsi.ua.es
pÓgina principal