DLSI Departament de
Llenguatges i Sistemes Informàtics
Universitat d'Alacant
Memōria administrativa 2001 pāgina principal
Aquesta memòria resumeix les activitats administratives realitzades l'any 2001 pel departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. 

Índex General

Plantilla

A la fi de desembre de 2001, la plantilla del DLSI està formada per 3 ajudants, 20 professors associats i 29 professors a temps complet, un gestor (tipus I), un gestor (tipus II) i dos tècnics de laboratori. 

Equip directiu

Director:
Manuel Palomar Sanz.
Subdirector:
José Manuel Iñesta Quereda.
Secretari:
Fernando Llopis Pascual.

Personal docent i investigador

Catedràtics d'universitat

Jose Oncina Carratalá 
Rafael C. Carrasco Jiménez
Manuel Palomar Sanz

Titulars d'universitat

Jorge Calera Rubio
Antonio Ferrández Rodríguez
Mikel L. Forcada Zubizarreta 
Jaime Gómez Ortega 
José Manuel Iñesta Quereda 
María Luisa Micó Andrés 
 

Titulars d'escola universitària

Antonio Corbí Bellot 
Eva Gómez Ballester
Sergio Lujan Mora
Fernando Llopis Pascual 
Manuel Marco Such 
Patricio Martínez Barco 
Juan Andrés Montoyo Guijarro 
Paloma Moreda Pozo
Francisco Moreno Seco 
Rafael Muñoz Guillena 
Pedro Pastor Seva 
Jesús Peral Cortés 
Pedro Pernías Peco 
Juan Ramón Rico Juan 
Rafael Romero Jaén 
Maximiliano Saiz Noeda 
Armando Suárez Cueto 
Juan Carlos Trujillo Mondejar
Jose Luis Verdú Mas 
Jose Luis Vicedo González 

Professors associats

Gonzalo Alcalá Aparicio 
Jaume Aragonés Ferrero 
Miguel Angel Baeza Ripoll
José Clavel Cerro
Francisco José Espuig Mora 
David Jordá Sempere 
María Pilar López Dolent 
Pilar López Sanjuán 
Ángel Lloret Ribera
Enrique Medina Montenegro
Ivan Mingot Latorre 
Santiago Moya Alia
Fernando Ortuño Ortín 
Ernesto Pérez López 
Luisa Quereda García 
Antonio Requena Jiménez
Mª Angeles Ruiz Piņa
Susana Soler Miró
Jose Luis Sánchez Navarro 
María Ángeles Valdés Muñoz 

Ajudants

Cristina Cachero Castro
Alicia Garrido Alenda
Juan Antonio Pérez Ortiz 

Becaris d'investigació

Oscar Asensi Manrique
David de Francisco Serralta
Irene Garrigós Fernández
Patricia Gilabert Zarco
Javier Herrero Vicente
Francisco de Borja Navarro Colorado
Antonio Pertusa Ibáñez
Francisco Ramos Sales
Susana Vicente Garrido

Contractes d'investigació de convocatòria pública

Sergio Ortiz Rojas
Antonio Párraga Navarro

Personal d'administració i serveis

Jose Ramón Lillo Beviá (Gestor I) 
Francisca Moratel Vitoria (Gestor II)
Miguel Ángel Baeza Ripoll (Tècnic mitjā de laboratori) 
Miguel Ángel Varó Giner (Tècnic mitjā de laboratori) 


 

Informe de gestió

Pressupostos del departament

L'execució del pressupost (en pessetes) va ser: 
 
DESPESES INGRESSOS
Fungible: 879.341 Ordinari: 12.060.693.
Infraestructures: 501.518 Doctorat: 526.938
Llibres: 348.470 Romanent 1997: 4.446.335.
Fotocòpies: 498.660

Telèfon: 1.520.671.    
Investigació: 207.032    
Investigació Cicyt
776.109


Altres: 498.497    
Congressos
1.940.895.


Total: 7.171.193. Total: 17.033.966.

Per tant, el romanent a fi de 2001 va ser de 9.862.773 ptes. 

 

Foment de la investigació

S'ha prorrogat per un any el compromís de finançar, de forma parcial, la presentació de ponències i treballs en congressos amb la finalitat de millorar la formació dels nous investigadors i potenciar el currículum investigador del DLSI. 

Altres assumptes

 

Pàgina mantinguda pel DLSI 
Última actualització: 19/07/2017
Contacte:
wwwadm[en]dlsi.ua.es
pāgina principal