Universitat d'Alacant _ EPSA
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Principal » Documents públics » Memòria Acadèmica DLSI 2007-2008

Memòria Acadèmica DLSI 2007-2008


Aquesta memòria resumeix les activitats acadèmiques i docents realitzades en el període comprès entre juny de 2007 i maig de 2008 pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

Índex General

 

DOCÈNCIA

El DLSI ha impartit 10.697 hores de classe (1.609,75 crèdits), la majoria (8.482) en les titulacions d'Informàtica, 2.215 en Matemàtiques, Magisteri, Traducció i Interpretació , Turisme , Treball Social, Telecomunicació (so-imatge) o Gestió i Administració Pública i 560 hores en cursos de doctorat. 

Titulacions d'Informàtica 

Assignatura Alumnes Crèdits
Algorísmia Avançada 170 29.25
Administració de Bases de Dades 43 9
Anàlisi i Especificació de Sistemes d'Informació 170 33
Aplicacions Industrials del Reconeixement Automàtic 19 6
Aprenentatge Computacional i Extracció d'Informació 20 6
Bases de Dades I 489 81
Bases de Dades II 318 42
Bases de Dades Avançades 71 12
Bases de Dades Distribuïdes 50 9
Bases de Dades Multidimensionals 37 9
Disseny i Anàlisi d'Algorismes 406 45
Disseny i Programació Avançada d'Aplicacions 289 29,25
Disseny de Sistemes de Programari 144 27
Fonaments de Programació II 527 81
Història de la Informàtica i Metodologia Científica 95 12
Eines de Programació 181 24
Enginyeria del Llenguatge Natural 18 6
Informàtica Musical 24 9
Enginyeria del Programari I 170 33
Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats 316 27
Metodologia d'Anàlisi de Sistemes d'Informació 144 18
Programació Concurrent 30 6
Programació i Estructures de Dades 489 108
Programació en Entorns Interactius 34 9
Programació en Internet 217 39
Proccessadors de Llenguatge 170 51
Programació Orientada a Objectes (Pla 2001) 489 42,75
Sistemes Informàtics 174 36
Sistemes d'Informació Semiestructurada 19 9

Altres Titulacions

Assignatura Alumnes Crèdits
Informàtica Aplicada a la Gestió Turística (diplomatura en Turisme) 371 108
Informàtica Aplicada a la Traducció (Traducció i Interpretació) 217 31
Informàtica I (Licenciatura en Matemàtiques) 45 9
Informàtica en el Treball Social (diplomatura en Treball Social) 40 9
Noves Tecnologies Aplicades a la Educació (Magisteri) 253 32
Síntesi Digital del So (E.T. Telecomunicació) 32 10,5
Tècniques Informàtiques (GAP) 119 10
Tècniques Multimèdia (E.T. Telecomunicació) 72 15

El DLSI, a més, ha participat en els següents títols propis de la UA, amb les assignatures indicades:

 • Diplomatura en Estudis Immobiliaris:
  • Gestió de la Informació IV
  • Gestió de la Informació V
  • Gestió de la Informació VI
 • Títol propi en Seguretat Pública i en Detectiu Privat:
  • Informàtica I
 • Títol propi en Criminologia i en Detectiu Privat:
  • Informàtica bàsica i Internet

Cursos Especials

Cursos CECLEC

 • Business Objects en .NET.
 • Programació amb Visual Basic .Net 2008.

Cursos ICE

 • No s'ha impartit cap curs.

Formació Complementària

 • Universitat Permanent:
  • Comunicació i conversació per Internet.
  • Creació d'un lloc web personal (Weblog).
  • Dissenya amb Power Point.
  • Gestió d'àlbums digitals.
  • Gestió d'una comptabilitat domèstica per ordinador.
  • Gestió del programari.
  • Internet (I): Introducció a la navegació d'Internet.
  • Internet (II): Navegació i correu electrònic.
  • Internet (III): Organitza el teu correu i la teua agenda i publica en Internet.
  • Internet (IV): Disseny, administració i publicació de pàgines web.
  • El web 2.0: Explora i relaciona't en la nova Internet.
  • PhotoShop: Tècniques de retoc digital.
  • PhotoShop II: Retoc i gestió digital.
 • Cursos i Jornades de Seus Universitàries
  • Ús, disseny i construcció de bases de dades per a la gestió empresarial.
  • Programació web 2.0 amb .Net.
 • Universitat d'estiu "Rafael Altamira"
  • Informàtica: Perspectives Empresa-Universitat-Ciència.
  • El Web 2.0: Reptes i Tecnologies per a la Intranet de nova generació.

Màsters Oficials

(Professor coordinador en primer lloc)
 • Màster Oficial en Desenvolupament d'Aplicacions i Serveis Web
  • Anàlisi orientat a objectes (3 crèd.): Cristina Cachero Castro, Irene Garrigós Fernández.
  • Aplicacions distribuïdes amb .Net (3 crèd.): Rafael Muñoz Terol.
  • Aplicacions riques en Internet (5 crèd.): David Rizo Valero, Santiago Meliá Beigbeder.
  • Aplicacions web amb .Net (3 crèd.): Irene Garrigós Fernández.
  • Bases de dades (4 crèd.): Armando Suárez Cueto, Carlos Iván Mingot Latorre, María Paloma Moreda Pozo, José Clavel Cerro.
  • Desenvolupament de sistemes de planificació de recursos empresarials (2 crèd.): Andrés Montoyo Guijarro.
  • Desenvolupament de sistemes en entorn Mainframe (7 crèd.): Andrés Montoyo Guijarro, Susana Soler Miró, Jesús Peral Cortés.
  • Disseny d'aplicacions .Net (3 crèd.): Santiago Meliá Beigbeder.
  • Disseny d'interfícies d'usuari (2 crèd.): David Rizo Valero.
  • Metodologies de desenvolupament de programari (3 crèd.): Santiago Meliá Beigbeder.
  • Mòdul de gestió de domini empresarial (2 crèd.): Andrés Montoyo Guijarro.
  • Noves tendències en Internet (3 crèd.): Pedro Pernias Peco, Juan Antonio Pérez Ortiz.
  • Programació avançada en .Net (4 crèd.): Fernando Llopis Pascual.
  • Programació avançada en Java (3 crèd.): Juan Ramón Rico Juan, Juan Antonio Pérez Ortiz.
  • Programació de dispositius mòbils (4 crèd.): Rafael Muñoz Terol.
  • Projecte d'una aplicació distribuïda (5 crèd.): Patricio Manuel Martínez Barco, Cristina Cachero Castro, Santiago Meliá Beigbeder.
  • Projecte d'una aplicació web (3 crèd.): Patricio Manuel Martínez Barco, Cristina Cachero Castro, David Rizo Valero.
  • Prova i control de qualitat del programari (3 crèd.): Cristina Cachero Castro.
  • XML (2 crèd.): Sergio Luján Mora, Estela Saquete Boró.
 • Màster en Direcció i Planificació del Turisme
  • Noves tecnologies de la informació i comunicació i gestió empresarial (3 crèd.): Sergio Luján Mora, Francisco José Espuig Mora, Pedro Agustín Pernías Peco, Ángel Rafael Lloret Rivera.
 • Màster en Anglés i Espanyol per a Fins Específics i Empresarials (2006)
  • Tecnologies de la informació i el coneixement aplicades a l'anglés i a l'espanyol per a fins específics (6 crèd.): Patricio Manuel Martínez Barco, Borja Navarro Colorado, Mikel L Forcada Zubizarreta.
 • Màster en Ensenyament d'Espanyol i Anglés com a L2/LE (2006)
  • NTICS en l'ensenyament de segones llengües/ llengües estrangeres (2 crèd.): Pedro Agustín Pernías Peco, Manuel Marco Such.

Programa de Doctorat

Dins del programa 5099 (Aplicacions de la Informàtica) s'han impartit 56 crèdits corresponents a les següents catorze assignatures de 4 crèdits cadascuna: (*)

 • Aprenentatge amb dades estructurades: Jorge Calera Rubio, José Oncina Carratalá.
 • Recerques intel·ligents d'informació en el web: Antonio Ferrández Rodríguez, Jesús Peral Cortés, Fernando Llopis Pascual.
 • Qualitat en el disseny d'aplicacions web: Cristina Cachero Castro.
 • Com s'escriuen i es publiquen treballs científics: Mikel L. Forcada Zubizarreta, Juan Antonio Pérez Ortiz.
 • Computació avançada per a música per ordinador: José Manuel Iñesta Quereda.
 • Disseny i explotació de magatzems de dades: Juan Carlos Trujillo Mondéjar.
 • Entorns avançats de producció de programari per a ambients web: Jaime Gómez Ortega.
 • Estudi i aplicació de tècniques de reconeixement de formes: María Luisa Micó Andrés, José María Oncina Carratalá.
 • Extracció d'informació textual: Rafael Muñoz Guillena, Patricio Manuel Martínez Barco, Estela Saquete Boró.
 • Tècniques avançades en traducció automàtica: Mikel L. Forcada Zubizarreta, Rafael Carlos Carrasco Jiménez.
 • Tecnologies del llenguatge humà: Manuel Palomar Sanz, Antonio Ferrández Rodríguez.
 • Traducció automàtica: fonaments i aplicacions: Mikel L. Forcada Zubizarreta, Juan Antonio Pérez Ortiz.
 • Ús i disseny d'ontologies en processament del llenguatge natural i el web semàntic: Maximiliano Saiz Noeda, Armando Suárez Cueto, Andrés Montoyo Guijarro, José Luis Vicedo González.
 • XML, marcat de textos i biblioteques digitals: Rafael C. Carrasco Jiménez, Juan Ramón Rico Juan.

(*): Professor coordinador en primer lloc

Última actualització: 19.07.2017
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics | Universitat d'Alacant | Apartat de Correus 99 | E-03080 Alacant
Telèfon: 965 90 37 72 | Fax: 965 90 93 26 | secretaria en dlsi.ua.es
DLSI 2006 - wwwadm en dlsi.ua.es
Compleix les especificacions XHTML 1.0, CSS2, RSS 2.0.