Universitat d'Alacant _ EPSA
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Principal » Documents públics » Memòria Acadèmica DLSI 2006-2007

Memòria Acadèmica DLSI 2006-2007


Aquesta memòria resumeix les activitats acadèmiques i docents realitzades en el període comprès entre juny de 2006 i maig de 2007 pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

Índex General

 

DOCÈNCIA

El DLSI ha impartit 10.750 hores de classe (1.705 crèdits), la majoria (8.535) en les titulacions d'Informàtica, 2.125 en Matemàtiques, Magisteri, Traducció i Interpretació , Turisme , Treball Social, Telecomunicació (so-imatge) o Gestió i Administració Pública i 560 hores en cursos de doctorat. 

Titulacions d'Informàtica 

Assignatura Alumnes Crèdits
Algorísmia Avançada 119 33,75
Administració de Bases de Dades 39 9
Anàlisi i Especificació de Sistemes d'Informació 154 36
Aplicacions Industrials del Reconeixement Automàtic 17 6
Aprenentatge Computacional i Extracció d'Informació 12 6
Bases de Dades I 400 78
Bases de Dades II 308 39
Bases de Dades Avançades 48 9
Bases de Dades Distribuïdes 41 9
Bases de Dades Multidimensionals 41 9
Disseny i Anàlisi d'Algorismes 311 39
Disseny i Programació Avançada d'Aplicacions 280 27
Disseny de Sistemes de Programari 209 33
Fonaments de Programació II 621 75
Història de la Informàtica i Metodologia Científica 77 12
Eines de Programació 170 39
Enginyeria del Llenguatge Natural 16 6
Informàtica Musical 26 6
Enginyeria del Programari I 160 33
Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats 231 28,5
Metodologia d'Anàlisi de Sistemes d'Informació 123 15
Programació Concurrent 20 6
Programació i Estructures de Dades 509 103,5
Programació en Entorns Interactius 29 9
Programació en Internet 172 39
Processadors de Llenguatge 217 60
Programació Orientada a Objectes (Pla 2001) 380 51,75
Sistemes Informàtics 164 36
Sistemes d'Informació Semiestructurada 28 9

Altres Titulacions

Assignatura Alumnes Crèdits
Informàtica Aplicada a la Gestió Turística (Dip. Turisme) 416 99
Informàtica Aplicada a la Traducció (Traducció i Int.) 235 31
Informàtica I (Lic. Matemàtiques) 55 9
Informàtica en el Treball Social (Dip. Treball Social) 39 9
Noves Tecnologies Aplicades a la Educació (Magisteri) 292 32
Síntesi Digital del So (E.T. Telecomunicació) 56 7,5
Tècniques Informàtiques (GAP) 137 10
Tècniques Multimèdia (E.T. Telecomunicació) 100 15

El DLSI, a més, ha participat en els següents títols propis de la UA, amb les assignatures indicades:

 • Diplomatura en Estudis Immobiliaris:
  • Gestió de la Informació IV
  • Gestió de la Informació V
  • Gestió de la Informació VI
 • Títol Propi en Criminologia i en Detectiu Privat:
  • Informàtica bàsica i Internet
 • Títol Propi en Seguretat Pública i en Detectiu Privat:
  • Informàtica I

Cursos Especials

Cursos CECLEC

 • Desenvolupament d'aplicacions distribuïdes en .Net.
 • Desenvolupament d'aplicacions Web 2.0.
 • Introducció a la programació Visual amb VB. Net 2005.
 • Macromedia Actionscript.
 • Macromedia Flash 8.
 • Pràctiques de Macromedia Actionscript.
 • Pràctiques de Macromedia Flash 8.
 • Programació avançada amb VB. Net 2005.
 • Tecnologies de la Web Social.

Cursos ICE

 • No s'ha impartit cap curs.

Formació Complementària

 • Universitat Permanent:
  • Comunicació i conversació per Internet.
  • Creació d'un lloc web personal (Weblog).
  • Gestió d'una comptabilitat domèstica per ordinador.
  • Internet (I): Introducció a la navegació d'Internet.
  • Internet (II): Navegació i correu electrònic.
  • Internet (III): Organitza el teu correu i la teua agenda i publica en Internet.
  • Internet (IV): Disseny, administració i publicació de pàgines web.
  • PhotoShop: Tècniques de retoc digital.
  • PhotoShop II: Retoc i gestió digital.
 • Cursos i Jornades de Seus Universitàries
  • No s'ha impartit cap curs.
 • Universitat d'estiu "Rafael Altamira"
  • No s'ha impartit cap curs.

Màsters Oficials

 • Màster en Anglés i Espanyol per a Fins Específics i Empresarials (2006)
  • Tecnologies de la informació i el coneixement aplicades a l'anglés i a l'espanyol per a finas específics (6 crèd.): Patricio Manuel Martínez Barco, Borja Navarro Colorado, Mikel L Forcada Zubizarreta. (*)
 • Màster en Ensenyament d'Espanyol i Anglés com L2/LE (2006)
  • NTICS en l'ensenyament de segones llengües/ llengües estrangeres (2 crèd.): Pedro Agustín Pernías Peco, Manuel Marco Such. (*)

(*): Professor coordinador en primer lloc

Programa de Doctorat

Dins del programa 5099 (Aplicacions de la Informàtica) s'han impartit 56 crèdits distribuïts entre els següents cursos: (*):

 • Aprenentatge amb dades estructurades (4 crèd.): Jorge Calera Rubio, José Oncina Carratalá.
 • Recerques intel·ligents d'informació en el web (4 crèd.): Antonio Ferrández Rodríguez, Jesús Peral Cortés, Fernando Llopis Pascual.
 • Qualitat en el disseny d'aplicacions web (4 crèd.): Cristina Cachero Castro.
 • Com s'escriuen i es publiquen treballs científics (4 crèd.): Mikel L. Forcada Zubizarreta, Juan Antonio Pérez Ortiz.
 • Computació avançada per a música per ordinador (4 crèd.): José Manuel Iñesta Quereda.
 • Disseny i explotació de magatzems de dades (4 crèd.): Juan Carlos Trujillo Mondéjar.
 • Entorns avançats de producció de programari per a ambients web (4 crèd.): Jaime Gómez Ortega.
 • Estudi i aplicació de tècniques de reconeixement de formes (4 crèd.): María Luisa Micó Andrés, José María Oncina Carratala.
 • Extracció d'informació textual (4 crèd.): Rafael Muñoz Guillena, Patricio Manuel Martínez Barco, Estela Saquete Boró.
 • Tècniques avançades en traducció automàtica (4 crèd.): Mikel L. Forcada Zubizarreta, Rafael Carlos Carrasco Jiménez.
 • Tecnologies del llenguatge humà (4 crèd.): Antonio Ferrández Rodríguez, Manuel Palomar Sanz.
 • Traducció automàtica: fonaments i aplicacions (4 crèd.): Mikel L. Forcada Zubizarreta, Juan Antonio Pérez Ortiz.
 • Ús i disseny d'ontologies en processament del llenguatge natural i el web semàntic (4 crè.): Maximiliano Saiz Noeda, Andrés Montoyo Guijarro, Jose Luis Vicedo González, Manuel Palomar Sanz, Armando Suárez Cueto.
 • XML, marcat de textos i biblioteques digitals (4 crèd.): Rafael C. Carrasco Jiménez

(*): Professor coordinador en primer lloc

Última actualització: 19.07.2017
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics | Universitat d'Alacant | Apartat de Correus 99 | E-03080 Alacant
Telèfon: 965 90 37 72 | Fax: 965 90 93 26 | secretaria en dlsi.ua.es
DLSI 2006 - wwwadm en dlsi.ua.es
Compleix les especificacions XHTML 1.0, CSS2, RSS 2.0.