Universitat d'Alacant _ EPSA
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Principal » Documents públics » Memòria Acadèmica DLSI 2005-2006

Memòria Acadèmica DLSI 2005-2006


Aquesta memòria resumeix les activitats acadèmiques i docents realitzades en el període comprès entre juny de 2005 i maig de 2006 pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

Índex General

 

DOCÈNCIA

El DLSI ha impartit 10.495 hores de classe (1.049,5 crèdits), la majoria (8.400) en les titulacions d'Informàtica, 2.095 en Matemàtiques, Magisteri, Traducció i Interpretació , Turisme , Treball Social, Telecomunicació (so-imatge) o Gestió i Administració Pública i 560 hores en cursos de doctorat. 

Titulacions d'Informàtica 

Assignatura Alumnes Crèdits
Algorísmia Avançada 231 31,5
Administració de Bases de Dades 46 6
Anàlisi i Especificació de Sistemes d'Informació 174 36
Aplicacions Industrials del Reconeixement Automàtic 10 6
Aprenentatge Computacional i Extracció d'Informació 28 6
Bases de Dades I 443 81
Bases de Dades II 358 39
Bases de Dades Avançades 52 12
Bases de Dades Distribuïdes 51 9
Bases de Dades Multidimensionals 32 6
Disseny i Anàlisi d'Algorismes 276 45
Disseny i Programació Avançada d'Aplicacions 292 29,25
Disseny de Sistemes de Programari 214 18
Fonaments de Programació II 582 75
Història de la Informàtica i Metodologia Científica 87 18
Eines de Programació 266 36
Enginyeria del Llenguatge Natural 10 6
Informàtica Musical 24 6
Enginyeria del Programari I 206 39
Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats 334 28,5
Metodologia d'Anàlisi de Sistemes d'Informació 137 15
Programació Concurrent 20 6
Programació i Estructures de Dades 568 99
Programació en Entorns Interactius 56 9
Programació en Internet 199 36
Processadors de Llenguatge 309 48
Programació Orientada a Objectes (Pla 2001) 492 51,75
Sistemes Informàtics 161 36
Sistemes d'Informació Semiestructurada 13 6

Altres Titulacions

Assignatura Alumnes Crèdits
Informàtica Aplicada a la Gestió Turística (diplomatura en Turisme) 393 99
Informàtica Aplicada a la Traducció (Traducció i Int.) 262 31
Informàtica I (llicenciatura en Matemàtiques) 41 9
Informàtica en el Treball Social (diplomatura en Treball Social) 45 9
Noves Tecnologies Aplicades a la Educació (Magisteri) 299,5 32
Síntesi Digital del So (E.T. Telecomunicació) 32 7,5
Tècniques Informàtiques (GAP) 159 10
Tècniques Multimèdia (E.T. Telecomunicació) 76 12

El DLSI, a més, ha participat en els següents títols propis de la UA, amb les assignatures indicades:

 • Diplomatura en Estudis Immobiliaris:
  • Gestió de la Informació IV
  • Gestió de la Informació V
  • Gestió de la Informació VI
 • Criminologia i Detectiu Privat:
  • Informàtica Bàsica i Internet
 • Seguretat Pública i Detectiu Privat:
  • Informàtica I

Cursos Especials

Cursos CECLEC

  • Programació en .NET
  • Desenvolupament d'aplicacions distribuïdes en .NET

Cursos ICE

  • CAP: Didàctica específica per a informàtica
  • Anàlisi, disseny i accés a bases de dades per a docència i investigació.

Formació Complementària

 • Universitat Permanent:
  • Gestió d'una comptabilitat domèstica
  • Photoshop. Tècniques de retoc digital.
  • Internet 1
  • Internet 2
  • Internet 3
  • Internet 4
  • Internet 5
 • Cursos i Jornades de Seus Universitàries
  • Ús, disseny i construcció de bases de dades per a la gestió empresarial (Biar)
  • Tecnologies d'informació en les Pymes, cap a l'empresa connectada (Biar)
  • Dissenya la teua pàgina web amb recursos gratuïts en Internet (Villena)
  • Societat de la informació i les noves tecnologies (Villena)
 • Universitat d'estiu "Rafael Altamira"
  • No s'ha impartit cap curs.

Programa de Doctorat

Dins del programa 5099 (Aplicacions de la Informàtica) s'han impartit 56 crèdits distribuïts entre els següents cursos:

 • Traducció automàtica: fonaments i aplicacions (4 crèd.): Mikel L. Forcada Zubizarreta, Juan Antonio Pérez Ortiz.
 • Extracció d'informació textual (4 crèd.): Manuel Palomar Sanz, Rafael Muñoz Guillena, Patricio Manuel Martínez Barco.
 • Aprenentatge amb dades estructurades (4 crèd.): Jorge Calera Rubio, José Oncina Carratalá.
 • Recerques intel·ligents d'informació en el web (4 crèd.): Antonio Ferrández Rodríguez, Jesús Peral Cortés, Fernando Llopis Pascual.
 • Estudi i aplicació de tècniques de reconeixement de formes (4 crèd.): María Luisa Micó Andrés, José María Oncina Carratala.
 • Computació avançada per a música per ordinador (4 crèd.): José Manuel Iñesta Quereda.
 • XML, Marcat de textos i biblioteques digitals (4 crèd.): Rafael C. Carrasco Jiménez
 • Disseny i explotació de magatzems de dades (4 crèd.): Juan Carlos Trujillo Mondéjar.
 • Tècniques avançades en traducció automàtica (4 crèd.): Mikel L. Forcada Zubizarreta, Rafael Carlos Carrasco Jiménez.
 • Tecnologies del llenguatge humà (4 crèd.): Manuel Palomar Sanz, Antonio Ferrández Rodríguez.
 • Entorns avançats de producció de programari per a ambients web (4 crèd.): Jaime Gómez Ortega.
 • Qualitat en el disseny d'aplicacions web (4 crèd.): Cristina Cachero Castro.
 • Ús i disseny d'ontologies en processament del llenguatge natural i el web semàntic (4 crèd.): Maximiliano Saiz Noeda, Andrés Montoyo Guijarro, Jose Luis Vicedo González, Manuel Palomar Sanz.
 • Com s'escriuen i es publiquen treballs científics (4 crèd.): Mikel L. Forcada Zubizarreta, Juan Antonio Pérez Ortiz.

 

Última actualització: 19.07.2017
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics | Universitat d'Alacant | Apartat de Correus 99 | E-03080 Alacant
Telèfon: 965 90 37 72 | Fax: 965 90 93 26 | secretaria en dlsi.ua.es
DLSI 2006 - wwwadm en dlsi.ua.es
Compleix les especificacions XHTML 1.0, CSS2, RSS 2.0.