Universitat d'Alacant _ EPSA
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Principal » Documentos públicos » Memòria Acadèmica DLSI 2004-2005

Memòria Acadèmica DLSI 2004-2005

Aquesta memòria resumeix les activitats acadèmiques i docents realitzades en el període comprès entre juny de 2004 i maig de 2005 pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

Índex general

 

DOCÈNCIA

EL DLSI ha impartit 11.106 hores de classe (1.110,55 crèdits), la majoria (8.512,5) en les titulacions d'Informàtica, 2.033 en Matemàtiques, Magisteri, Traducció i Interpretació , Turisme , Treball Social, Telecomunicació (so-imatge) o Gestió i Administració Pública i 560 hores en cursos de doctorat.

Titulacions d'Informàtica

Assignatura Alumnes Crèdits
Algorísmia avançada 128 24,75
Administració de Bases de Dades 44 9
Anàlisi i Especificació de Sistemes d'Informació 134 33
Aplicacions Industrials del Reconeixement Automàtic 30 9
Aprenentatge Computacional i Extracció d'Informació 6 6
Bases de Dades I 516 78
Bases de Dades II 316 39
Bases de Dades Avançades 113 24
Bases de Dades Distribuïdes 59 9
Bases de Dades Multidimensionals 37 9
Disseny i Anàlisi d'Algorismes 324 48
Disseny i Programació Avançada d'Aplicacions 311 27
Disseny de Sistemes de Programari 163 15
Fonaments de Programació II 664 87
Història de la Informàtica i Metodologia Científica 118 30
Eines de Programació 307 36
Enginyeria del Llenguatge Natural 30 6
Informàtica Musical 21 9
Enginyeria del Programari I 165 33
Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats 356 28,5
Metodologia d'Anàlisi de Sistemes d'Informació 132 15
Programació Concurrent 51 9
Programació i Estructures de Dades 573 94,5
Programació en Entorns Interactius 49 12
Programació en Internet 300 36
Processadors de Llenguatge 135 36
Programació Orientada a Objectes (Pla 2001) 536 49,5
Sistemes Informàtics 198 30
Sistemes d'Informació Semiestructurada 15 9

Altres Titulacions

Assignatura Alumnes Crèdits
Informàtica Aplicada a la Gestió Turística (diplomatura en Turisme) 389 100,8
Informàtica Aplicada a la Traducció (Traducció i Interpretació) 244 26
Informàtica I (llicenciatura en Matemàtiques) 44 9
Informàtica en el Treball Social (diplomatura en Treball Social) 66 9
Noves Tecnologies Aplicades a la Educació (Magisteri) 634 32
Síntesi Digital del So (E.T. Telecomunicacions) 20 7,5
Tècniques Informàtiques (GAP) 142 10
Tècniques Multimèdia (E.T. Telecomunicacions) 68 9

El DLSI, a més, ha participat en els següents títols propis de la UA, amb les assignatures indicades:

 • Diplomatura en Estudis Immobiliaris:
  • Gestió de la Informació IV
  • Gestió de la Informació V
  • Gestió de la Informació VI
 • E-Business
  • Gestió de dades
  • Introducció a les Bases de Dades
 • Criminologia i Detectiu Privat
  • Informàtica Bàsica i Internet

Cursos Especials

Cursos CECLEC

 • Programació en .NET

Cursos ICE

 • GNU/Linux avançat. Lliurex (Linux especialistes)

Formació Complementària

 • Universitat Permanent:
  • Gestió d'una comptabilitat domèstica
  • Fes els teus propis programes d'ordinador
  • Internet 1
  • Internet 2
  • Internet 3
  • Introducció a la Navegació d'Internet
 • Cursos i Jornades de Seus Universitàries
  • Ús, disseny i construcció de bases de dades per a la gestió empresarial
  • El sistema operatiu GNU/Linux i el programari lliure (Biar)
  • Introducció a la programació en Internet (Biar)
  • Creació de continguts multimèdia (Cocentaina)
 • Universitat d'estiu "Rafael Altamira"
  • L'alternativa del programari lliure en la societat de la informació

Programa de Doctorat

Dins del programa 5099 (Aplicacions de la Informàtica) s'han impartit 56 crèdits distribuïts entre els següents cursos:

 • Traducció automàtica: fonaments i aplicacions (4 crèd.): Mikel L. Forcada Zubizarreta, Juan Antonio Pérez Ortiz.
 • Extracció d'informació (4 crèd.): Manuel Palomar Sanz, Rafael Muñoz Guillena, Patricio Manuel Martínez Barco.
 • Aprenentatge amb dades estructurades (4 crèd.): Jorge Calera Rubio, José Oncina Carratalá.
 • Recerques intel·ligents d'informació en el web (4 crèd.): Antonio Ferrández Rodríguez, Jesús Peral Cortés, Fernando Llopis Pascual.
 • Estudi i aplicació de tècniques de reconeixement de formes (4 crèd.): María Luisa Micó Andrés, José María Oncina Carratala.
 • Computació avançada per a música per ordinador (4 crèd.): José Manuel Iñesta Quereda.
 • XML, marcat de textos i biblioteques digitals (4 crèd.): Rafael C. Carrasco Jiménez
 • Disseny i explotació de magatzems de dades (4 crèd.): Juan Carlos Trujillo Mondéjar.
 • Tècniques avançades en traducció automàtica (4 crèd.): Mikel L. Forcada Zubizarreta, Rafael Carlos Carrasco Jiménez.
 • Tecnologies del llenguatge humà (4 crèd.): Manuel Palomar Sanz, Antonio Ferrández Rodríguez.
 • Entorns avançats de producció de programari per a ambients web (4 crèd.): Jaime Gómez Ortega.
 • Qualitat en el disseny d'aplicacions web (4 crèd.): Cristina Cachero Castro.
 • Ús i disseny d'ontologies en processament del llenguatge natural i el web semàntic (2 crèd.): Maximiliano Saiz Noeda, Andrés Montoyo Guijarro, Jose Luis Vicedo González, Manuel Palomar Sanz.
 • Com s'escriuen i es publiquen treballs científics (4 crèd.): Mikel L. Forcada Zubizarreta, Juan Antonio Pérez Ortiz.
Última actualització: 19.07.2017
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics | Universitat d'Alacant | Apartat de Correus 99 | E-03080 Alacant
Telèfon: 965 90 37 72 | Fax: 965 90 93 26 | secretaria en dlsi.ua.es
DLSI 2006 - wwwadm en dlsi.ua.es
Compleix les especificacions XHTML 1.0, CSS2, RSS 2.0.