Universitat d'Alacant _ EPSA
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Principal » Documents públics » Memòria Acadèmica DLSI 2003-2004

Memòria Acadèmica DLSI 2003-2004

Aquesta memòria resumeix les activitats acadèmiques i docents realitzades en el període comprès entre juny de 2003 i maig de 2004 pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

Índex general

 

DOCÈNCIA

EL DLSI ha impartit 11.040 hores de classe (1.104 crèdits), la majoria (8.665) en les titulacions d'Informàtica, 1.865 en Matemàtiques, Magisteri, Traducció i Interpretació , Turisme , Treball Social, Telecomunicació (so-imatge) o Gestió i Administració Pública i 510 hores en cursos de doctorat.

Titulacions d'Informàtica

Assignatura Alumnes Crèdits
Algorísmia Avançada 63 14
Administració de Bases de Dades 66 9
Anàlisi i Especificació de Sistemes d'Informació 152 18
Aplicacions Industrials del Reconeixement Automàtic 6 9
Aprenentatge 52 7,5
Bases de Dades I 554 78
Bases de Dades II 172 51
Bases de Dades Avançades 156 24
Bases de Dades Distribuïdes 26 9
Bases de Dades Multidimensionals 53 9
Disseny i Anàlisi d'Algorismes 235 60
Disseny i Programació Avançada d'Aplicacions 224 41
Disseny de Sistemes de Programari 94 9
Fonaments de Programació II 734 96
Història de la Informàtica i Metodologia Científica 135 36
Eines de Programació 293 36
Enginyeria del Llenguatge Natural 16 9
Informàtica Musical 38 9
Enginyeria del Programari I 62 18
Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats 384 30
Metodologia d'Anàlisi de Sistemes d'Informació 89 9
Programació Concurrent 56 12
Programació i Estructures de Dades 499 90
Programació en Entorns Interactius 82 12
Programació en Internet 267 36
Processadors de Llenguatge 62 24
Programació Orientada a Objectes (Pla 2001) 571 45
Programació Orientada a Objectes (Pla 1993) 110 18
Reconeixement de Formes 45 9
Sistemes Informàtics 190 30
Sistemes d'Informació Semiestructurada 17 9

Altres Titulacions

Assignatura Alumnes Crèdits
Informàtica Aplicada a la Gestió Turística (diplomatura en Turisme) 447 90
Informàtica Aplicada a la Traducció (Traducció i Interpretació) 212 17
Informàtica I (Llicenciatura en Matemàtiques) 62 9
Informàtica en el Treball Social (diplomatura en Treball Social) 36 12
Noves Tecnologies Aplicaques a la Educació (Magisteri) 647 32
Síntesi Digital del So (E.T. Telecomunicació) 14 7,5
Tècniques Informàtiques (GAP) 138 10
Tècniques Multimèdia (E.T. Telecomunicació) 47 9

El DLSI, a més, ha participat en els següents títols propis de la UA, amb les assignatures indicades:

 • Diplomatura en Estudis Immobiliaris:
  • Gestió de la Informació IV
  • Gestió de la Informació V
  • Gestió de la Informació VI
 • E-Business
  • Gestió de Dades
  • Introducció a les Bases de Dades
 • Criminologia i Detectiu Privat
  • Informàtica bàsica i Internet

Cursos Especials

Cursos CECLEC

 • Programació en .NET

Cursos ICE

 • Introducció a l'ús del sistema operatiu GNU/Linux i el programari lliure

Formació Complementària

 • Universitat Permanent:
  • Gestió d'una comptabilitat domèstica
  • Fes els teus propis programes d'ordinador
  • Internet 1
  • Internet 2
  • Internet 3
  • Introducció a la Navegació d'Internet
 • Cursos i Jornades de Seus Universitàries
  • Ús, disseny i construcció de bases de dades per a la gestió empresarial
  • El sistema operatiu GNU/Linux i el programari lliure (Biar)
  • Portals en Internet (Cocentaina)
  • Edició de pàgines web amb una eina visual (Cocentaina)

Programa de Doctorat

Dins del programa 5099 (Aplicacions de la Informàtica) s'han impartit 51 crèdits distribuïts entre els següents cursos:

 • Introducció al processament del llenguatge natural (3 crèd.): Manuel Palomar Sanz, Antonio Ferrández Rodríguez.
 • Traducció automàtica: fonaments i aplicacions (4 crèd.): Mikel L. Forcada Zubizarreta, Juan Antonio Pérez Ortiz.
 • Extracció d'informació en biblioteques digitals (4 crèd.): Manuel Palomar Sanz, Rafael Muñoz Guillena, Patricio Manuel Martínez Barco.
 • Aprenentatge amb dades estructurades (4 crèd.): Jorge Calera Rubio, José Oncina Carratalá.
 • Recerques intel·ligents d'informació en el web (4 crèd.): Antonio Ferrández Rodríguez, Jesús Peral Cortés.
 • Estudi i aplicació de tècniques de reconeixement de formes (6 crèd.): María Luisa Micó Andrés, José María Oncina Carratala.
 • Ambients de producció de programari per a comerç electrònic (4crèd.): Jaime Gómez Ortega.
 • Computació avançada per a música per ordinador (3 crèd.): José Manuel Iñesta Quereda.
 • Disseny conceptual d'aplicacions web (Web engineering) (4 crèd.): Jaime Gómez Ortega.
 • Marcat de textos (SGML, XML, TEI, MusiXML, etc.) (4 crèd.): Rafael C. Carrasco Jiménez
 • Disseny i explotació de magatzems de dades (3 crèd.): Juan Carlos Trujillo Mondéjar.
 • Tècniques avançades en traducció automàtica (4 crèd.): Mikel L. Forcada Zubizarreta, Rafael Carlos Carrasco Jiménez.
 • Com s'escriuen i es publiquen treballs científics (4 crèd.): Mikel L. Forcada Zubizarreta, Juan Antonio Pérez Ortiz.
Última actualització: 19.07.2017
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics | Universitat d'Alacant | Apartat de Correus 99 | E-03080 Alacant
Telèfon: 965 90 37 72 | Fax: 965 90 93 26 | secretaria en dlsi.ua.es
DLSI 2006 - wwwadm en dlsi.ua.es
Compleix les especificacions XHTML 1.0, CSS2, RSS 2.0.