DLSI Departament de
Llenguatges i Sistemes Informàtics
Universitat d'Alacant
Memòria acadèmica del curs 2002-2003 pàgina principal
Aquesta memòria resumeix les activitats acadèmiques i docents realitzades en el període comprès entre juny de 2002 i maig de 2003 pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. 

Índex General

Docència

EL DLSI ha impartit prop de 10.760 hores de classe (1.076 crèdits), la majoria d'elles (8.250) en les titulacions d'informàtica, 1.998 en Matemàtiques, Magisteri, Traducció i interpretació, Turisme, Treball Social o Gestió i Administració Pública i 510 en cursos de doctorat. 

Titulacions d'informàtica

 
assignatura alumnes crèdits
Anàlisi i Espec. de Sistemes d'Informació 305 51
Aprenentatge 58 6
Bases de Dades 1 466 69
Bases de Dades 2 24 18
Bases de Dades Avançades 152 18
Bases de Dades Multidimensionals 38 9
Compiladors 2 350 36
Disseny i Anàlisi d'Algorismes 36 18
Disseny i Progr. Avançada d'Aplicacions 84 13,5
Esquemes Algorísmics 338 39
Fonaments de la Programació II 715 78
Eines de la Programació 223 36
Història de la Informàtica
191
39
Enginyeria del Programari 1 319 51
Informàtica Musical
25
12
Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats 275 30
Programació Concurrent 80 12
Programació en Entorns Interactius 61 12
Programació en Internet
270
33
Programació Orientada a Objectes 1993 139 18
Programació Orientada a Objectes 2001 410 45
Programació i Estructures de Dades 386 99
Reconeixement de Formes 25 6
Sistemes d'Informació Semiestructurada 33 9
Sistemes Informàtics 163 30
Sistemes Informàtics Distribuïts 98 10,5

Altres titulacions

assignatura alumnes crèdits
Informàtica Aplicada a la Traducció 309 16,5
Informàtica Aplicada a la Gestió Turística 439 100,8
Informàtica 1 (Matemàtiques) 68 12
Novas Tecnologies Aplicades a l'Educació 654 32
Informàtica per a Treball Social 55 12
Síntesi Digital del So
18
7,5
Tècniques Informàtiques (Gest. i Administració Pública) 127 10
Tècniques Multimèdia
55
9

 

El DLSI, a més a més, ha participat en els següents títols propis de la UA:

 • Diplomatura en Estudis Immobiliaris:
  • Gestió de la Informació IV
  • Gestió de la Informació V
  • Gestió de la Informació VI
 • E-Business
  • Gestió de dades
  • Introducció a les Bases de Dades
 • Universitat Permanent:
  • Gestió d'una comptabilitat domèstica
  • Fes els teus propis programes d'ordinador
  • Internet 1
  • Internet 2
  • Internet 3
  • Introducció a la Navegació d'Internet

Programa de doctorat

En el programa 5099 (Aplicacions de la Informàtica) s'han impartit 51 crèdits distribuïts entre els següents cursos:
 • Introducció al processament del llenguaje natural (3 crèd.): Manuel Palomar Sanz, Antonio Ferràndez Rodríguez.
 • Traducció automàtica: fonaments i aplicacions (4 crèd.): Mikel L. Forcada Zubizarreta.
 • Extracció d'informació en biblioteques digitals (4 crèd.): Manuel Palomar Sanz, Rafael Muñoz Guillena, Patricio Manuel Martínez Barco.
 • Processament estadístic del llenguatge humà (6 crèd.): Mikel L. Forcada Zubizarreta, Rafael Carlos Carrasco Jiménez, Jorge Calera Rubio.
 • Recerques intel·ligents d'informació en el web (4 crèd.): Antonio Ferràndez Rodríguez.
 • Estudi i aplicació de tècniques de reconeixement de formes (6 crèd.): María Luisa Micó Andrés, José María Oncina Carratala.
 • Ambients de producció de programari per a comerç electrònic (3crèd.): Jaime Gómez Ortega.
 • Computació avançada per a música per ordinador (3 crèd.): José Manuel Iñesta Quereda.
 • Disseny conceptual d'aplicacions web (Web engineering) (3 crèd.): Jaime Gómez Ortega.
 • Marcat de textos (SGML, XML, TEI, MusiXML, etc.) (4 crèd.): Rafael C. Carrasco Jiménez
 • Disseny i explotació de magatzems de dades (3 crèd.): Juan Carlos Trujillo Mondéjar.
 • Tècniques avançades en traducció automàtica (4 crèd.): Mikel L. Forcada Zubizarreta, Rafael Carlos Carrasco Jiménez.
 • Com s'escriuen i es publiquen treballs científics (4 crèd.): Mikel L. Forcada Zubizarreta.
Pàgina mantinguda pel DLSI 
Última actualització: 19/07/2017
Contacte:
wwwadm[en]dlsi.ua.es
pàgina principal