Nombre de representants electes per cos 2023

Nombre de representants electes per cos 2023

Nombre de representants electes per cos 2023

PDI Doctor i PDI amb vinculació permanent (membres nats):75%59 representants
PDI sense vinculació permanent i PI en formació10%8 representants
Estudiants:10%8 representants
Personal d'administració i serveis:5% 4 representants


[Tornar]