Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Notícia

ESDEVENIMENT MULTIPLICADOR I CINQUENA REUNIÓ DEL PROJECTE ECOM4CHILDREN A PRAGA

El passat 18 de juny es va celebrar a Praga el primer esdeveniment multiplicador del projecte
e-COM 4 CHILDREN, en el qual va tindre lloc la presentació dels materials formatius desenvolupats
fins al moment en el marc del projecte, i es van exposar els reptes del comerç electrònic del
producte infantil als que s'enfronten empreses, organitzacions de consumidors i autoritats de
consum. La Università Politecnica delle Marche va destacar la importància de generar
confiança en el consumidor quan es tracta de venda en línia, i com la seguretat del producte
pot ser un factor decisiu per a la compra. L'Asociación para la Promoción de la Seguridad
Infantil (APSI) va explicar els aspectes clau dels drets del consumidor en el comerç en
línia i AIJU va proporcionar una visió global del marc legal europeu aplicable als productes
infantils des de la perspectiva de la seguretat de producte. Elena Llorca, de la Universitat
d'Alacant, va posar en valor el potencial dels MOOC com eines de formació flexibles, obertes
i gratuïtes per a les empreses. L'Associació Txeca del Joguet (SHH) va ser l'encarregada
d'organitzar i allotjar l'esdeveniment, a més de contribuir detallant las necessitats de la
indústria en l'àmbit del comerç electrònic de productes infantils segurs.

Aquesta jornada forma part d'una sèrie de tres esdeveniments que se celebraran al llarg del
projecte en la República Txeca, Portugal i Espanya. El pròxim esdeveniment tindrà lloc a Lisboa
el 14 de novembre de 2019.

Després de l'esdeveniment multiplicador del matí, es va celebrar la cinquena reunió del projecte,
on els socis van plantejar, entre d'altres, els consells que contindrà el còmic per a la compra
en línia de productes infantils. El còmic dissenyat específicament per als consumidors serà
presentat el 14 de novembre a Lisboa en la Direcció General de Consum de Portugal. 

Durant la reunió, els membres del consorci abordaren a més les possibles línies d'explotació
dels resultats del projecte, més enllà del finançament de la UE. Se va posar de manifest la
importància de la seguretat del producte infantil en el mercat en línia i com aquest aspecte
serà inclòs cada vegada més en futures polítiques i legislacions.[ Tancar ]