Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Notícia

Eleccions a representants del Consell de Departament

https://www.dlsi.ua.es/elecciones/index.cgi?id=val
Atès que el nombre de candidats presentats no supera el nombre de vacants en cap dels cossos,
no escau realitzar la votació d'acord amb el que s'estableix en l'article 9.3 del Reglament
del Règim Intern del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat
d'Alacant. Demà 11 d'abril es publicaran els resultats provisionals seguint el calendari establit.

La Comissió Electoral.
[ Tancar ]