Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Notícia

Nou projecte europeu: Continued Web-Scale Provision of Parallel Corpora for European Languages

La Universitat d'Alacant, a través del grup Transducens del nostre Departament, serà un dels socis
de l'acció 2018-EU-IA-0063 "Continued Web-Scale Provision of Parallel Corpora for European
Languages", concedida en el marc de la convocatòria CEF-TC-2018-2 – eTranslation. Aquesta
acció és una extensió de les accions vigents 2016-EU-IA-0114 "Provision of web-scale
parallel corpora for official European languages", iniciada el 15 de setembre de 2017 i
que finalitzarà el 14 de març de 2019, i 2017-EU-IA-0178 "Broader provision of web-scale
parallel corpora for official European languages", iniciada el 15 de setembre de 2018 i
que finalitzarà el 14 de setembre de 2020.

El nou projecte durarà 24 mesos, està coordinat per la Universitat d'Edimburg i té també com
a socis les empreses TAUS i Omniscien Technologies, a més de Prompsit Language Engineering,
empresa sorgida del grup Transducens.

El component Automated Translation de la Connecting Europe Facility (CEF) proveeix de serveis
de traducció automàtica en les llengües oficials d'Europa a un ampli conjunt d'institucions i
empreses europees. Els recursos més importants per a construir un servei de traducció automàtica
són els corpus paral·lels, és a dir, les col·leccions de textos traduïts. El present projecte
continua l'esforç dels anteriors en dos fronts: millorar l'eina lliure/de codi obert Bitextor, la
qual recull automàticament corpus paral·lels a partir de les traduccions existents en Internet, i
continuar el subministrament a CEF de corpus paral·lels generals i especialitzats més extensos per
a les vint-i-quatre llengües oficials i per a altres llengües d'interés, entre elles el valencià. 

En la actualitat, el grup que dirigeix aquests projectes busca una persona que desenvolupe
programari: El lloc de treball temporal convocat [1] és per a una duració inicial de 12 mesos,
però podria ampliar-se 24 mesos o més amb la concessió del nou projecte.

[1] https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/plazas-temporales/2019/i13/convocatoria-i-pas-13-19.html
[ Tancar ]