Department of Software and Computing Systems

Lecture

Title:Optimització dels processos d'extracció i transformació de dades i la seua canalització .Experiència en l'ús del AKKA. Import to your calendar:
[CSV]
Seminari taller
Presenter:Leonel Iriarte
Venue:Biblioteca Tim Berners-Lee DLSI
Date&time:16:00 17/02/2023
Estimated duration:20:00 horas
Contact person:

Marco Such, Manuel (marco[Perdone'm]dlsi.ua.es)
Abstract:
Se estudiarán diversas alternativas en la optimización de los procesos de
extracción y transformación de datos y  su canalización .Experiencia en el
uso del AKKA.
Si se desea asistir enviar un correo a Manuel Marco

[ Close ]