Department of Software and Computing Systems

Lecture

Title:Mètodes de detecció d'objectes i extracció de característiques. Import to your calendar:
taller
Presenter:Alexander Sánchez
Venue:Sala Claude Shannon EPS IV
Date&time:15:30 27/11/2019
Estimated duration:3:00 horas
Contact person:

Marco Such, Manuel (marco[Perdone'm]dlsi.ua.es)
Abstract:
Revisió de diversos mètodes i algorismes per a seleccionar objectes en una
imatge i com extrer crácteristicas significatives d'aquest.
[ Close ]