Department of Software and Computing Systems

Lecture

Title:Minería de procesos en el sector turístico Import to your calendar:
Conferència
Presenter:Dr. Alexander Díaz Sánchez
Venue:Escuela Politécnica Superior edificio 1. L01
Date&time:16:00 17/10/2019
Estimated duration:2:00 horas
Contact person:

Marco Such, Manuel (marco[Perdone'm]dlsi.ua.es)
Abstract:
La mineria de processos permet descobrir models de processos de negoci
i realitzar anàlisi de conformitat a partir de les traces dels sistemes
d'Informació.
En el sector turístic algunes tècniques com l'alineació de traces o el
doted-chart resulten molt eficaços.
Es revisaran alguns exemples d'ús d'aquests mètodes
--------------------------------------------------------------
La minería de procesos permite descubrir modelos de procesos de negocio y
realizar análisis de conformidad a partir de las trazas de los sistemas de
Información.
En el sector turístico algunas técnicas como la alineación de trazas o el
doted-chart resultan muy eficaces.
Se revisarán algunos ejemplos de uso de estos métodos
[ Close ]