Productes

Productes

Productes

 • GPLSI Social Rankings és una aplicació web que permet realitzar un seguiment en temps real de la valoració de diferents entitats, marques, productes i persones en Twitter. Utilitza tècniques d'anàlisi de sentiments i mineria d'opinions per a classificar automàticament els tuits com a positius o com a negatius, i posteriorment utilitza aquesta informació per a oferir una valoració numèrica per a cada entitat. Així es genera un rànquing d'entitats per a veure de manera molt intuïtiva quina és la millor i la pitjor valorada, a més de l'evolució de les valoracions en el temps. Gràcies a aquesta eina és possible realitzar diferents anàlisis per a la predicció d'opinions i tendències.
 • METAe és un programari d'ampli domini d'aplicació, dissenyat per a la digitalització de material imprés com llibres o revistes. Les seues funcions inclouen la digitalització, el preprocessament d'imatge, el processament OCR, l'etiquetatge XML de text i el registre de metadades de forma automàtica. L'eixida del motor METAe és un paquet d'informació d'arxiu per al seu ús dins d'una biblioteca o sistema de gestió d'arxius. El nucli del motor METAe és un sistema integrat de reconeixement de documents dissenyat per a trobar la jerarquia d'estructures que constitueix un llibre o revista (com els temes i els articles d'una publicació periòdica o els capítols i els apartats d'un llibre), així com altres elements que en conformen l'estructura (com notes a peu de pàgina, números de pàgina, il·lustracions o línies de titulars).
 • Apertium és un conjunt d'eines de codi obert que permeten construir sistemes de traducció automàtica per transferència, especialment adequats per a la traducció entre llengües emparentades; inclou el motor de traducció, eines de manteniment i dades lingüístiques per a nombrosos parells de llengües.
 • Lucentia BI Suite és una eina per al desenvolupament d'aplicacions d'intel·ligència de negoci. Aquesta eina està composta per una sèrie de connectors d'Eclipse que permeten el disseny de cadascuna de les parts d'una aplicació d'intel·ligència de negoci de manera integrada, així com la posterior implementació en les aplicacions i les tecnologies preferides per l'usuari final.
 • Authority és una eina de codi obert d'ajuda a la pràctica del control d'autoritats d'un catàleg bibliogràfic quan no és possible utilitzar fonts externes per a desambiguar els noms dels creadors; l'eina es basa en mesures de similitud entre les diferents variants en els noms d'un autor combinades amb un analitzador lèxic que interpreta les dates i els períodes associats amb el creador.
 • GPLSI Social Observer és una aplicació que recupera tuits de la xarxa social de Twitter sobre un tema en concret i, de forma automàtica, valora les opinions expressades en els missatges. Açò permet realitzar un seguiment de les opinions de la gent sobre un famós, polític, equip de futbol, producte, inversió en borsa o, fins i tot, unes eleccions; d'aquesta forma es pot arribar a l'anàlisi i la predicció d'opinions i tendències. Aquesta anàlisi pot representar-se tant geogràficament en un mapa com amb gràfics circulars, lineals i de barres.
 • GPLSI Oportunity és una aplicació web que rastreja butlletins oficials. De cada licitació i adjudicació d'un butlletí, el sistema extrau la informació més rellevant de forma automàtica. A més, és capaç de classificar cada notícia dels butlletins en una sèrie de categories (infraestructures, obres, subministraments, etc.) mitjançant patrons o mitjançant aprenentatge automàtic.
 • GPLSI Compendium és un sistema de generació de resums de textos automàtic capaç de produir resums genèrics i informatius en anglès d'un text: és una eina fruit d'una exhaustiva investigació que utilitza tècniques de processament de llenguatge natural per a detectar i extraure la informació més rellevant.
 • Metamidi és una eina que extrau les metadades d'un fitxer MIDI.
 • txt2smf/smf2txt són uns programes que converteixen els esdeveniments de notes d'un fitxer MIDI estàndard a text formatat o viceversa.
 • MediMap és una aplicació que realitza automàticament correspondències entre els medicaments continguts en dues terminologies sanitàries (Snomed-CT i OntoFIS). Avui dia, aquest procés es realitza manualment amb tots els medicaments comercialitzats a Espanya. Gràcies a aquesta eina es pot establir la correspondència entre els medicaments de forma automàtica i comparar, una a una, les conseqüències d'aquestes correspondències. A més, a partir de les correspondències entre les terminologies, és capaç d'utilitzar aquesta informació per a enriquir l'ontologia OntoFIS amb nova informació lèxica.
 • Bitextor és una aplicació de codi obert creada per a generar memòries de traducció usant pàgines web multilingües com a font dels textos paral·lels; l'aplicació descarrega un lloc web complet i aplica una sèrie d'heurístiques basades principalment en l'estructura d'etiquetes de l'HTML i en les longituds dels blocs de text.
 • La Voz Observer és un sistema de mineria d'opinions que valora automàticament els concursants del programa La Voz de Telecinco. Aquesta valoració es calcula amb els comentaris dels seus seguidors en la xarxa social Twitter. Aquesta aplicació és capaç de detectar si un tuit conté opinions positives o negatives. A partir del nombre de tuits positius i negatius de cada concursant l'eina calcula els percentatges de valoració en les xarxes socials. D'aquesta forma, els espectadors perceben l'impacte dels seus comentaris en les xarxes socials.
 • GPLSI Election Maps és una aplicació que permet avaluar les afinitats polítiques dels usuaris segons els comentaris abocats en les xarxes socials i representar-los en un mapa que ens permetrà, per autonomies, províncies i municipis preveure un resultat electoral futur.
 • SAÓ: Sistema d'Ajuda a la Lectura en Veu Alta del Valencià és un programa (conveni amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua) que anota textos valencians indicant la pronunciació correcta d'algunes paraules difícils (bé perquè la pronunciació no queda clara a partir de l'ortografia o perquè són font d'errors comuns de lectura entre persones que no dominen el valencià). La presentació de les anotacions no es basa en alfabets artificials com els fonètics sinó en pistes de naturalesa ortogràfica.
 • TagAligner és un alineador de textos paral·lels dissenyat per a generar memòries de traducció en format TMX a partir de dos fitxers etiquetats en XML; l'aplicació usa tant l'estructura d'etiquetes com les longituds dels blocs de text per a realitzar l'alineament.
 • DocTrans és un programa que implementa un mètode basat en tècniques de traducció automàtica estadística que serveix per a recuperar els documents que són possible traducció d'un text.
 • Bitext2tmx és un programa que a partir de dos fitxers de text que contenen un corpus en un idioma i la seua traducció a un altre, alinea i segmenta les diferents frases de tots dos corpus i genera una memòria de traducció en format TMX, format que permet usar les frases en aplicacions de traducció assistida per ordinador (CAT).
 • OmegaT-Marker-Plugin és una extensió per al gestor de memòries de traducció OmegaT que, utilitzant tècniques d'estimació de la qualitat en l'àmbit de les paraules, destaca amb diferents colors les paraules de la frase suggerida com a traducció que probablement hauran de ser canviades en la traducció del nou segment i les que hauran de mantenir-se.
 • OmegaT-SessionLog és una extensió per al gestor de memòries de traducció OmegaT que permet registrar totes les accions que un traductor duu a terme quan utilitza OmegaT.