Saquete Boró, Estela

Saquete Boró, Estela

Saquete Boró, Estela

No té cap fotografia
  • Professora Titular d'Universitat
Correu electrònic: stela[*]dlsi.ua.es
Telèfon: (+34) 965903400 ext. 2894
Currículum breu
Docència 2023-24:
Horari de tutories:
  • dilluns: 11.00-14.30
La reserva d'hora de tutories ara es fa per UACloud.
Projectes actuals:

NL4DISMIS

SOCIALTRUST

TRIVIALDespatx: 25P1 *
Codi SIGUA: 0039P1058
Edifici: Escola Politècnica Superior - IV, 1a planta
Plànol