Tardío Olmos, Roberto

Tardío Olmos, Roberto

Tardío Olmos, Roberto

No té cap fotografia
  • Professor Associat LOSU - 3+3 h
Correu electrònic: rtardio[*]ua.es
Telèfon: (+34) 965903400 ext. 2737
Currículum breu
Docència 2023-24:
Horari de tutories:
  • divendres: 11.00-12.00
La reserva d'hora de tutories ara es fa per UACloud.

Despatx: Laboratori Felisa Verdejo *
Codi SIGUA: 0039P1104
Edifici: Escola Politècnica Superior - IV, 1a planta
Plànol