Bernabeu Mansilla, Raúl

Bernabeu Mansilla, Raúl

Bernabeu Mansilla, Raúl

No té cap fotografia
  • Professor Associat LOU - 4+4 h
Correu electrònic: rbernabeu[*]dlsi.ua.es
Telèfon: (+34) 965903400 ext. 1238
Currículum breu
Docència 2023-24:
Horari de tutories:
  • dilluns: 19.00-21.00
La reserva d'hora de tutories ara es fa per UACloud.

Despatx: Laboratori Alan Turing *
Codi SIGUA: 0039PS007
Edifici: Escola Politècnica Superior - IV, soterrani
Plànol