García Carrasco, Jorge

García Carrasco, Jorge

García Carrasco, Jorge

No té cap fotografia
  • Personal Investigador Predoc
Correu electrònic: jgcarrasco[*]dlsi.ua.es
Currículum breu
Projectes actuals:

AetherDespatx: Lab Lucentia IUII *
Codi SIGUA: 0204PB132
Edifici: Nous Instituts, planta baixa
Plànol