Pérez Sancho, Carlos

Pérez Sancho, Carlos

Pérez Sancho, Carlos

No té cap fotografia
  • Personal Permanent Laboral
Correu electrònic: cperez[*]dlsi.ua.es
Telèfon: (+34) 965903400 ext. 2966
Currículum breu
Docència 2023-24:
Horari de tutories:
  • dimarts: 09.30-10.30; 11.30-12.30
  • dijous: 09.30-11.30
La reserva d'hora de tutories ara es fa per UACloud.
Projectes actuals:

DOREMIDespatx: 14P2 *
Codi SIGUA: 0039P2051
Edifici: Escola Politècnica Superior - IV, 2a planta
Plànol