Clavel Cerro, José

Clavel Cerro, José

Clavel Cerro, José

foto
  • Professor Associat LOU - 3+3 h
Correu electrònic: clavel[*]dlsi.ua.es
Currículum breu

Docència 2022-23:

Horari de tutories:

  • divendres: 15.30-18.30
La reserva d'hora de tutories ara es fa per UACloud.

Despatx: 13P3 *
Codi SIGUA: 0029P3013
Edifici: Col·legi Major, 3a planta
Plànol