Garrido Muñoz, Carlos

Garrido Muñoz, Carlos

Garrido Muñoz, Carlos

No té cap fotografia
  • Personal Investigador Predoc
Correu electrònic: carlos.garrido[*]ua.es
Currículum breu
Projectes actuals:

MultiScoreDespatx: Lab. GRFIA IUII *
Codi SIGUA: 0204PB133
Edifici: Nous Instituts, planta baixa
Plànol