Navarro Colorado, Francisco de Borja

Navarro Colorado, Francisco de Borja

Navarro Colorado, Francisco de Borja

No té cap fotografia
  • Personal Permanent Laboral
Correu electrònic: borja[*]dlsi.ua.es
Telèfon: (+34) 965903400 ext. 2342
Currículum breu
Docència 2023-24:
Horari de tutories:
  • dijous: 10.00-14.00
La reserva d'hora de tutories ara es fa per UACloud.

Despatx: 18P1 *
Codi SIGUA: 0039P1052
Edifici: Escola Politècnica Superior - IV, 1a planta
Plànol