Saltar apartados
Universitat d'Alacant

LA UNIVERSITAT D'ALACANT PUBLICA L'ABC DE LA PROTECCIÓ ENFRONT DE LA COVID-19 DAVANT L'INICI DEL CURS

LA UNIVERSITAT D'ALACANT PUBLICA L'ABC DE LA PROTECCIÓ ENFRONT DE LA COVID-19 DAVANT L'INICI DEL CURS

Publicació de la UA

MESURES PREVENTIVES A PARTIR DEL 6 JULIOL

MESURES PREVENTIVES A PARTIR DEL 6 JULIOL

(comunicat del Vicerectorat de Campus i Tecnologia, 3 de juliol de 2020)

Estimats companys i companyes,
A partir del dilluns 6 de juliol, l'activitat presencial ha d'anar acompanyada de les següents mesures preventives, de caràcter individual, relacionades amb la comunicació de factors de vulnerabilitat Covid-19 i traçabilitat de casos possibles o sospitosos de contagi:
  1. Si presenta algun dels següents símptomes, no ha d'acudir presencialment a la UA, i ha de cridar al seu centre de salut (número darrere de la targeta SIP) i al Servei de Prevenció: 965909595 (ext 9595): infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que curse, entre altres, amb febra, tos, sensació de falta d'aire. Altres símptomes: Odinofagia (dolor en engolir), Anòsmia (alteració olfactòria), Ageusia (alteració en el gust), dolors musculars, diarrees, dolor toràcic i cefalees. I entre altres que també puguen considerar-se símptomes sospitosos d'infecció per Covid-19, segons criteri mèdic.
  2. Prèvia incorporació, ha d'emplenar el formulari 2 sobre factors de risc Covid-19. Si ja ha emplenat amb anterioritat aquest formulari, i no s'han produït canvis, no és necessari que torne a fer-ho.
  3. En el cas que requerisca una avaluació de la seua vulnerabilitat, segons ACORD de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19, durant la setmana del 6 de juliol s'activarà per a això, des del Servei de Gestió de Personal, un procediment electrònic que serà oportunament difós entre el personal de la UA.
  4. Per a la traçabilitat de casos possibles o sospitosos de contagi, haurà d'utilitzar una aplicació basada en codis QR. En l'entrada de cada estada de la UA (excepte estada de treball habitual amb codi SIGUA assignat per defecte), existeix un codi QR. Quan vosté estime, per a cada jornada laboral, una permanència igual o superior a 15 minuts en una estada, haurà de capturar el codi QR amb la cambra del seu telèfon mòbil. Per a això, ha de descarregar en el seu telèfon mòbil l'aplicació appUA. Cada captura de codi QR, alimentarà automàticament una eina informàtica amb la qual es durà a terme, quan siga procedent, un estudi de traçabilitat pel Servei de Prevenció.
  5. En el cas que no pot utilitzar la appUA, haurà d'utilitzar el formulari 3 amb els mateixos criteris anteriorment exposats.
  6. En relació a l'adaptació dels llocs de treball a les mesures Covid-19, segons IPRL-26, s'atendrà el que s'estableix en la resolució rectoral de 2 de juliol de 2020, publicada en el BOUA d'aqueixa mateixa data. Per a això, i de manera transitòria fins a la nova actualització de la IPRL-26, es considerarà una distància de seguretat de 1,5 m, segons RDL 21/2020 i ACORD del Consell de 19 de juny. Aquestes distància, s'ampliarà fins a 2 m per als casos d'atenció al públic.
Ferran Josep Verdú

Vicerector de Campus i Tecnologia

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics


Universitat d'Alacant, carretera Sant Vicent s/n

03690 Sant Vicent del Raspeig, Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3772

Segueix-nos en:
[Twitter] [Facebook]