Saltar apartados
Universitat d'Alacant

Informació rellevant del DLSI davant el COVID-19

Informació rellevant del DLSI davant el COVID-19

15 de maig de 2020
Amb el pas de la Comunitat Valenciana a la Fase 1 es posen en marxa els mecanismes i actuacions definides per la Universitat d'Alacant per a afrontar la nova situació.
Les instruccions a seguir per part de tot el personal del Departament estan recollides en el document IPRL-26 i l'Annex, així com en la pàgina web de la EPS on es recullen les instruccions específiques per al funcionament en els edificis de l'Escola Politècnica.
Quant al nostre Departament, queda establit:
 • com punt d'accés a les nostres instal·lacions les escales més pròximes als ascensors,
 • com a punt d'eixida les escales més pròximes a les capçaleres.
 • per al cas de ser necessari l'ús de l'ascensor, aquest s'utilitzarà tant per a entrar com per a eixir de les nostres instal·lacions.
 • els desplaçaments per corredors es realitzaran sempre per la dreta.
 • els despatxos que es troben en el mòdul 1 es regiran per les indicacions establides pel departament d'Expressió Gràfica, Composició i Projectes. En quan disposem d'ells, les farem públiques.
Quant a l'ús d'espais comuns, com la sala Claude Shannon, les capçaleres, etc. podeu consultar el document on s'indica el nombre màxim de persones permés en elles alhora.
Finalment, recordar-vos que encara en aquesta fase el que ha de prevaldre, abans de res, és la salut i seguretat de les persones pel que els accessos a la Universitat hauran de restringir-se a l'estrictament necessari.

Formularis de comunicació d'accés a la UA

(comunicat del Vicerectorat de Campus i Tecnologia, 15 de maig de 2020)

Atesa la Resolució Rectoral del 8 de maig, i l'entrada en vigor de la Fase 1 de desescalada, tot el personal que vaja a tindre presència en les instal·lacions universitàries a partir de l'entrada en vigor de la Fase 1 de desescalada, ha d'emplenar els formularis que es troben en la següent direcció del Servei de Prevenció:
https://sp.ua.es/va/formacio-i-informacio/informacio/covid-19/formularis.html
Aquest emplenament és obligatori i previ a la presencialitat, amb una antelació mínima de 48 hores, a fi de permetre el seu estudi pel Servei de Prevenció.
Es recorda que la presencialitat ha de coordinar-se amb el responsable de cada unitat mitjançant els mecanismes interns que en cada cas s'hagen establit.

Subministrament d'EPIs - Covid-19 (Instrucció IPRL-26)

(comunicat del Servei de Prevenció, 17 de maig de 2020)

Amb relació amb el subministrament d'EPIs - Covid-19 (Instrucció IPRL-26), cal informar de les següents mesures que han de tenir-se en compte, individualment, per a millorar el procés a partir de dilluns 18 de maig:
 1. Els punts de subministrament són les consergeries. Per a això, sempre que siga possible, cada persona seleccionarà la consergeria de l'edifici on vaja a fer el seu treball presencial, o en el seu defecte la consergeria més pròxima.
 2. Especialment el dilluns 18 és possible que en determinades consergeries es formen, puntualment, cues. De ser-hi el cas, aquestes han de formar-se cap a l'exterior de l'edifici per a evitar aglomeracions interiors. Sobre aquest tema, us preguem que sigueu pacients i que mantingueu en tot moment una distància de seguretat de 2 m respecte a les altres persones.
 3. No oblideu que la vostra primera activitat presencial a la UA consisteix a arreplegar, obligatòriament, els EPIs en els llocs indicats.
 4. Amb caràcter general, se us subministrarà una màscara quirúrgica amb protecció IIR i un parell de guants de nitril d'un sol ús.
 5. En els casos en què el desenvolupament de les tasques no permeta mantenir la distància de seguretat de 2 m, ho indicareu en la vostra consergeria per a què us subministren una màscara amb protecció FFP2 (marcada KN95) i protecció ocular o facial.
 6. En els espais, com ara laboratoris o secretaries que, excepcionalment puguen compartir-se, podreu sol·licitar a la consergeria un envàs de solució hidroalcohòlica.
 7. Els dos tipus de màscares indicats, així com els guants, tenen una duració màxima d'una jornada de treball. Finalitzada la jornada de treball, els equips de protecció utilitzats, seran depositats en un contenidor blanc, amb tapa accionada amb pedal, que es trobarà a l'exterior de l'edifici oportunament senyalitzat.
 8. Si al llarg d'una jornada necessitàreu reposició de material de protecció, heu de sol·licitar-lo novament a la mateixa consergeria. Tots els lliuraments es registraran oportuna i nominalment.
Finalment, recordeu que en la següent pàgina web del Servei de Prevenció disposeu de formació i informació sobretot l'exposat abans:
https://sp.ua.es/va/formacio-i-informacio/informacio/covid-19/reincorporacio-presencial-desescalada-confinament.html

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics


Universitat d'Alacant, carretera Sant Vicent s/n

03690 Sant Vicent del Raspeig, Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3772

Segueix-nos en:
[Twitter] [Facebook]