Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Productes

 • Lucentia BI Suite: és l'eina desenvolupada pel grup d'investigació Lucentia per al desenvolupament d'aplicacions d'intel·ligència de negoci. Esta eina està composta d'una sèrie de plugins d'Eclipse que permeten el disseny de cada una de les parts d'una aplicació d'intel·ligència d'un negoci de manera integrada, així com també la posterior implementació en les aplicacions i tecnologies preferides per l'usuari final.

 • interNOSTRUM
  Traductor automàtic de textos castellà -> català (i, experimentalment, català -> castellà) desenvolupat amb la col·laboració de la CAM i la Universitat d'Alacant. Hi ha un accés de prova.

 • SAÓ: Sistema d'ajuda a la lectura en veu alta del valencià: (conveni amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua) SAÓ és un programa que anota textos valencians indicant la pronúncia correcta d'alguns mots difícils (bé perquè la pronúncia no queda clara a partir de l'ortografia o perquè són font d'errades comunes de lectura entre persones que no dominen el valencià). Aquest programa encara està en desenvolupament; per això la cobertura encara està creixent i les anotacions són encara susceptibles de canvi. La presentació de les anotacions (que no es basa en alfabets artificials com els fonètics sinó en pistes de naturalesa ortogràfica) es veu millor amb navegadors recents. El programa està accessible a través d'internet i molt prompte com a paquet instal·lable en ordinadors locals.

 • Desambiguació de Sentits utilitzant el Mètode de Marques d'Especificitat : Aquesta aplicació utilitza el mètode de marques d'especificitat per al tractament de la desambiguació de textos. Ha estat creada en la Universitat d'Alacant per Andrés Montoyo amb la col·laboració de May Calle i Sonia Vázquez.

 • Multilingual Extended Wordnet: Recurs lingüístic per a consultar una versió estesa de la base de coneixement Wordnet en llenguatges diferents (anglès, espanyol, valencià i euskera). Aquest recurs té les glosses de synsets de Wordnet etiquetades semànticament i enllaçades en els diferents idiomes.

 • UA Metaportal: UA metaportal és un generador de portals (metaportal), que facilita la creació, configuració i administració de portals web. La seua principal ventaja i innovació és que proporciona un entorn de finestres (similar als sistemes operatius actuals) en la pròpia finestra del navegador: els mòduls del portal, que proporcionen el contingut d'aquest, s'encapsulen dins d'un entorn de finestres únic i innovador que permet la maximització, minimització, configuració i tancament d'una finestra, tot això de forma dinàmica sense necesitat de realizar recargues completes del portal.

 • METAe: El motor METAe és un programari d'ampli domini d'aplicació, dissenyat per a la digitalització de material imprés com llibres o revistes. Les funcions inclouen entre d'altres la digitalització, preprocessament d'imatge, processament OCR, etiquetat XML de text i registre de metadades de forma automàtica. L'eixida del motor METAe és un paquet d'informació de arxiu per a ser usat dins d'una biblioteca o sistema de gestió d'arxius. El nucli del motor METAe és un sistema integrat de reconeixement de documents dissenyat per a trobar la jerarquia d'estructures que constitueixen un llibre o revista; com els temes i articles d'una publicació periòdica o els capítols i apartats d'un llibre, així com altres elements que conformen l'estructura, com són les notes al peu, els números de pàgina, les il·lustracions o les línies de titulars.

 • Programa d'optimizació d'embalatges: Programa desenvolupat per J. Oncina per a seleccionar el contenidor més menut d'una llista perquè càpien N objectes tridimensionals de grandària donada. També indica com s'han de col·locar els objectes (tant el contenidor com els objectes han de ser paral·lelepípedes).

 • Localizador Geogràfic de la UA en LN: Sistema de consultes a una base de dades geogràfica en Llenguatge Natural. La base de dades emmagatzema informació de la Universitat d'Alacant, concretament sobre edificis, carreres i departaments. Aquesta informació es plasma en les coordenades en les quals es troba cada lloc, coordenades referents a una foto aèria de la Universitat, sobre la qual es recuadrará la zona sol·licitada.

 • MetaRun Portal: MetaRun Portal és un generador de portals (metaportal), que facilita la creació, configuració i administració de portals web. Mitjançant una eina d'administració en un entorn web, un usuari inexpert pot posar en funcionament un portal en poc temps i sense tenir coneixements de programació. Les seues principals característiques i avantatges són: multiplataforma, multilingüe, compatible amb diversos dispositius (ordinador, PDA, telèfon mòbil), fàcilment expandible, etc.

 • Buscador Tabarca de pàgines web de la comunitat valenciana: Es tracta d'un sistema de recuperació d'informació que a partir d'una determinada entrada, ja siguen frases completes en llenguatge natural o bé un conjunt de paraules clau, obté com a eixida una relació de documents ordenada según la relevància de cada un respecte a la consulta. Actualment el buscador té alrededor de 50.000 pàgines web emmagatzemades, les quals estan escrites en diferents idiomes (castellà, valencià, i anglés). Aquestes pàgines s'actualitzen diariament. Entre aquestes pàginas es destaca el fet de tenir emmagatzemades totes les pàgines corresponents a la Universitat d'Alacant, inclosos els dossiers de premsa.

 • Més informació...
Última actualització: 19.04.2013